Umeå kommun

Befolkningstillväxten i Umeå är tillbaka

Dela

Befolkningstillväxten i Umeå är för närvarande stark. Under det tredje kvartalet ökade antalet invånare med 1 190 personer. Det visar statistik från SCB.

– Det känns väldigt positivt att befolkningstillväxten som gjorde en tydlig inbromsning kopplat till coronapandemin nu har börjat återgå till ett normalläge. Tillväxten för Umeå blev mycket bra under det tredje kvartalet och trots att året började svagt kommer vi sannolikt att få se en befolkningsökning på omkring 1 000 personer vid årets slut, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Befolkningstillväxten visar ett liknande mönster i de flesta större svenska städer, med en utveckling som är cirka 30-40 procent lägre än förväntat räknat på helåret. Orsaken är den låga tillväxten under det första kvartalet som inte har återhämtats under efterföljande kvartal. Dessutom är migrationen i världen rekordlåg till följd av COVID-19, vilket innebär att överskottet från utlandet blir klart lägre än tidigare år. Marginellt färre födda än under fjolåret och samtidigt marginellt fler döda ger ett något lägre födelseöverskott under de tre första kvartalen 2021 i jämförelse med fjolåret.

Trots detta uppvisar Umeå en relativt hög befolkningstillväxt under det tredje kvartalet med en tillväxt på närmare 1 200 invånare. I landet var det bara Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund som växte mer.

Det finns fortfarande en del osäkerheter i prognosen. En ljuspunkt är dock att allt fler studenter inleder campusundervisning, vilket har potential att ge ett bättre fjärde kvartal för Umeå än normala år.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum