Läkemedelsverket

Begränsa användningen av propofol till djur

Dela

Sjukvården har nyligen meddelat att de befarar brist på bland annat anestesiläkemedel med propofol. Läkemedelsverket och Jordbruksverket uppmanar till största möjliga återhållsamhet i förskrivningen av dessa läkemedel för användning till djur, och att möjligheten att i stället använda andra läkemedel övervägs.

Sveriges sjukvårdsregioner har upprättat en lista över läkemedel som är kritiskt viktiga för vård av patienter med covid-19. Denna lista publicerades i pressmeddelande den 8 april.

Sjukvården har nyligen meddelat att de befarar brist på bland annat läkemedel innehållande propofol. För att motverka att brist uppstår har sjukvården undersökt möjligheten att använda en beredning av propofol godkänd för djur. Läkemedelsverket har meddelat att under vissa förutsättningar är detta möjligt.

Läkemedelsverket har tidigare klargjort den generella förutsättningen att det är möjligt för läkare att förskriva läkemedel godkända till djur för användning till människa. Behovet för humansjukvården att använda propofol godkänt till djur, och möjligen även andra läkemedel godkända till djur, för att kunna ge livsnödvändig vård till intensivvårdspatienter påverkas av såväl tillgången av humanläkemedel och av patienttillströmningen. Sjukvården arbetar kontinuerligt med att förutse behov och eventuell brist utifrån dessa förutsättningar.

Veterinärer har möjlighet att förskriva läkemedel till människa för behandling av djur om det saknas godkänt läkemedel till djur enligt den så kallade kaskadprincipen. Mot bakgrund av befarad brist inom humansjukvården uppmanar Läkemedelsverket och Jordbruksverket till största återhållsamhet i förskrivningen av läkemedel innehållande propofol för användning till djur, och att möjligheten att i stället använda andra läkemedel övervägs.

Om det bedöms nödvändigt ur folkhälsosynpunkt kan Läkemedelsverket tillfälligt begränsa veterinärers förskrivningsrätt av vissa läkemedel med hänvisning till behovet för vård av intensivvårdspatienter. Några beslut om sådan begränsning har inte fattats.

För frågor om möjligheten att på eget initiativ överlåta propofol från djurklinikens lager till humansjukvården bör kontakt tas med Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum