Djurens Rätt

Begränsad insyn på Sveriges minkfarmer

Dela

Det blir allt svårare att få insyn i svensk pälsindustri. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har i år begränsat tillgången till sina inspektionsprotokoll, trots att de är allmänna handlingar. I de protokoll som tillgängliggjorts redovisas dock omfattande brister.

Foto av Jo-Anne McArthur som dokumenterat djurens liv på pälsfarmer i Europa och Kanada sedan 2009
Foto av Jo-Anne McArthur som dokumenterat djurens liv på pälsfarmer i Europa och Kanada sedan 2009

På årlig basis sammanställer Djurens Rätt Länsstyrelsens protokoll från inspektioner av svenska minkfarmer. Detta görs för att skapa en helhetsbild av hur minkarnas levnadsförhållanden ser ut. Årets sammanställning har dock fått lida på grund av en sämre tillgång till de offentliga handlingarna.

Alla länsstyrelser i län där det finns minkfarmer har kontaktats för att begära ut protokoll, men responsen skiljer dem kraftigt åt. Länsstyrelsen i Skåne valde att inte lämna ut några inspektionsprotokoll alls, med hänvisning till “att enskild farmare kan lida skada om uppgifter om verksamheten röjs”. Djurens Rätt bad om att få ta del av materialet anonymiserat, men inte heller detta godkändes. Först efter överklagan till både Länsstyrelsen och Kammarrätten i Göteborg gav Länsstyrelsen i Skåne med sig och delade med sig av protokollen.

Blekinge län omfattar flest antal minkfarmer i Sverige. I de erhållna protokollen från Länsstyrelsen i Blekinge är alla uppgifter om bristerna som hittats utsuddade. Liksom i fallet med Länsstyrelsen i Skåne försvaras detta med att “enskild kan lida skada om uppgifter röjs”. Trots detta fanns personuppgifter, som Djurens Rätt inte bett om att få ta del av, omaskerade i protokollen. Anmärkningsvärt är att de utsuddade delarna i protokollen där bristerna finns listade i flera fall sträcker sig över flera sidor. En överklagan till Kammarrätten i Jönköping har inte fått Länsstyrelsen att ändra sitt ställningstagande och ärendet fick inte prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen.

- Jag har aldrig varit med om något liknande. Tidigare år har vi fått inspektionsprotokollen när vi frågat, utan större problem. Men nu börjar plötsligt information hemlighållas - det är svårt att inte fråga sig vad de försöker dölja, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Trots svårigheterna har Djurens Rätt sammanställt den information de kunnat få fram från inspektionerna år 2015. Totalt genomfördes 22 inspektioner på landets drygt 75 minkfarmer. Vid 13 av dessa gjordes anmärkningar på brister i djurhållningen, detta trots att över hälften av inspektionerna var föranmälda.

- Återigen syns grova brister på flera farmer och då har vi inte ens fått se de brister som noterats i Blekinge som är Sveriges minktätaste län. Länsstyrelserna har hittat döda djur som inte plockats bort, sjuka djur som borde avlivats och i ett fall upptäcktes en mink som fastnat mellan burarna. Det är otäck läsning i många av de här protokollen, säger Camilla Bergvall.

Läs hela sammanställningen från inspektionerna

Nyckelord

Bilder

Foto av Jo-Anne McArthur som dokumenterat djurens liv på pälsfarmer i Europa och Kanada sedan 2009
Foto av Jo-Anne McArthur som dokumenterat djurens liv på pälsfarmer i Europa och Kanada sedan 2009
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation med omkring 45 000 medlemmar. Vi är partipolitiskt obundna och arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Djurens Rätt är beroende av frivilligt stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är alla medlemmar och gåvogivare som är Djurens Rätt.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Vi är också granskade och godkända av Givarguiden. Djurens Rätt har funnits sedan 1882.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Future of fashion - Sveriges första djurvänliga modevisning12.10.2018 07:30Pressmeddelande

På Djurens Rätts mässa Vegovision som äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm, anordnas Sveriges första djurvänliga modevisning. Modeindustrin är en komplex industri som inte bara bidrar till en stor klimatpåverkan men som också orsakar lidande för miljontals djur. Djurens Rätt vill ändra på detta och med Future of fashion visar organisationen det senaste inom en växande skara modeföretag som arbetar hållbart både när det kommer till djur och natur.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum