Umeå kommun

Behov av förskole- och skollokaler är nu fastställda

Dela

För- och grundskolenämnden beslutar att lokalförsörjningsbehovet av förskoleavdelningar och grundskolelokaler för 2019-2029 ska utgöra fortsatt underlag för samplanering med Fastighet. Nya förskoleavdelningar ska fortsatt prioriteras där behoven är som störst.

Utifrån dagens genomsnitt för antal barn per avdelning är behovet 57 avdelningar fram till år 2023 och 94 fram till år 2029. Befolkningsprognos 2018 innebär ett totalt behov av 118 förskoleavdelningar fram till 2029 för att uppnå målet med i genomsnitt 15 barn per avdelning.

Behovet av skollokaler för de lägre åldrarna ökar den närmaste 10 årsperioden då antalet elever i F-6 ökar med 1 600 fram till år 2029. En långsiktig utredning av skolstrukturen för F-6 pågår.

– Det finns en god samplanering i kommunen vad gäller lokalbehoven, det följer tidigare kända behov, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Ärendet går vidare till Tekniska nämnden för fortsatt hantering.

Frågor från medier kan bemötas efter sammanträdets slut kl. 16.00.

Mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum