Skogsstyrelsen

Bekämpningsområde för granbarkborre tas bort

Dela

Bekämpningsområdet för granbarkborre i Götaland tas bort, medan området i Norrland blir kvar. Detta eftersom risken för omfattande granbarkborreangrepp fortsatt bedöms vara överhängande i delar av Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Skogsstyrelsen har beslutat om ändringar av föreskrifter och allmänna råd till 29 § skogsvårdslagen. Såväl i norra som i södra Sverige har särskilda bekämpningsområden för granbarkborre inrättats efter de många stormar som inträffat sedan 2005. Ett bekämpnings-område innebär att Skogsstyrelsen inför speciella regler för skogsbruket under en begränsad tid.

– I södra Sveriges bedöms nu risken för omfattande insektsskador vara mer normal än åren efter stormarna Gudrun och Per. Därför kan bekämpningsområdet för granbarkborre i Götaland tas bort, säger Hasse Bengtsson, projektledare, Skogsstyrelsen.

Däremot kommer bekämpningsområdet i Norrland vara kvar, då det finns ett överhängande hot om omfattande granbarkborreangrepp på växande skog även de kommande åren. Under 2017 kommer Skogsstyrelsen också att ha en dialog med skogsbrukets företrädare om hur skogsskyddsarbetet kan förbättras efter framtida stormar och hur risken för granbarkborre-angrepp därmed kan minska.

Utöver förändringen av bekämpningsområden föreslås några justeringar i de allmänna råden De ändrade föreskrifterna träder i kraft den 1 april 2017.

Fortfarande återstår en del frågor kring balansen mellan skogsskydd och hänsyn till biologisk mångfald att lösa. Skogsstyrelsen arbetar vidare med de frågorna och ytterligare utveckling av föreskrifterna är att vänta.

Bekämpningsområdet i Götaland har omfattat delar av Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs och Jönköpings län. Bekämpningsområdet i Norrland omfattar delar av Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.

Mer information:

Hasse Bengtsson, projektledare, Skogsstyrelsen, 0470–72 61 16

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum