Trafikverket

Belysningsstolpar längs Fjelievägen i Lund byts ut

8.5.2017 15:10 | Trafikverket

Dela

Trafikverket kommer mellan 9-23 maj att byta ut belysningsstolpar utmed Fjelievägen i Lund för att förbättra trafiksäkerheten för trafikanterna.

De befintliga belysningsstolparna kommer att plockas ned och bytas ut i mittremsan utmed Fjelievägen, strax intill affärsområdet Nova i Lund. Arbetet utförs mellan cirkulationsplats Fjelievägen och västerut förbi trafikplats Gunnesbo.  

Efter kontroller 2016 visade det sig att den befintliga stolpkonstruktionen fått skador. Längs sträckan kommer 24 stolpar att bytas ut och förses med bättre ljusteknik.

- Väder och vind har under åren påverkat stolpkonstruktionen. Vid kontroller under 2016 upptäckte vi utmattningsskador på både fundament och stolpkonstruktionen, säger Jörgen Lindberg, projektledare infrateknik. Att det dröjt med bytet beror på att vi planerat för att skapa en långsiktig lösning.  På detta sätt blir utförandet säkert både för entreprenörer och trafikanter. Arbetssättet bidrar även till den mest tekniska och ekonomiskt hållbara utrustningen utmed våra vägar. Det har aldrig varit någon säkerhetsrisk med de skadade stolparna, slutar Jörgen.

Begränsad framkomlighet under arbetet  

Stolparna plockas ned och byts ut med hjälp av kranbilar och liftbilar. Framkomligheten längs med sträckan kommer därför att bli begränsad under 9-23 maj. Körfältet närmast mittremsan kommer att stängas av och bli enfilig för att skapa en trafiksäker miljö för entreprenörer och trafikanter.

Nyckelord

Kontakter

Kontaktperson

Jörgen Lindberg, projektledare infrateknik
Telefon: 010-123 84 14

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Trafikverket

Pressinbjudan Trafikverket har förbättrat säkerheten längs väg 597 genom Björsbyn18.5.2017 13:25

Den 19 maj inviger Trafikverket den 4,3 km långa gång- och cykelvägen längs väg 597 mellan Reveln och Sinksundet, genom Björsbyn. Gång- och cykelvägen är dels friliggande och dels åtskild med kantsten. Passager och refuger ger säkrare övergångar för oskyddade trafikanter. Vägen har även förbättrats för fordonstrafik. Linjemålning återstår och görs under våren 2017. Tid och plats: Fredagen den 19 maj 2017 kl. 15.00–16.30 vid fotbollsplanen i Björsbyn. Besökare har möjlighet att genomföra en cykelutmaning och delta i tipspromenad. På plats deltar Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket och Malin Lagervall, stadsbyggnadschef, Luleå kommun.   BakgrundBjörsbyn ligger nära Luleå och främst stadsdelen Porsön med affär, vårdcentral, skola, kyrka och universitet. I Björsbyn finns en välbesökt fotbollsplan och ett antal stall med många unga medlemmar. Innan den nya gång- och cykelvägen byggdes fanns ett behov av att kunna gå eller cykla mellan platserna och trafikmiljön längs Björsbyv

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.Besök vårt nyhetsrum