BESLUT AV SOLIDIUM OY:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Dela

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 28.10.2021. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 368 miljoner euro. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen och Laura Raitio. Till nya styrelseledamöter valdes Jouko Karvinen och Jukka Ohtola. Bolagsstämman beslöt att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor omvaldes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor fram till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.


Solidium Oy


Tilläggsinformation: styrelseordförande Harri Sailas; ringbud, Inka Virtanen, tfn 010 830 8901


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i elva börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo,  Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Systemair AB delårsrapport Q2 2021/229.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 9 december 2021 Andra kvartalet, augusti – oktober 2021 Nettoomsättningen ökade med 8,9 procent till 2 404 Mkr (2 207).Den organiska tillväxten uppgick till +9,1 procent (-3,8).Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 238 Mkr (214).Rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (9,7).Resultat efter skatt uppgick till 154 Mkr (141).Resultat per aktie uppgick till 0,74 kr (0,68).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 240 Mkr (285). Roland Kasper, VD & koncernchef kommenterar: ”Vi är nöjda med en fortsatt god organisk tillväxt om 9,1 procent givet rådande försörjningsproblem av komponenter. Bruttomarginalen försämrades något i kvartalet till 35,6 procent (35,9) till följd av komponentbrister som påverkat vår leveransförmåga. Rörelseresultatet uppgick till 238 Mkr (214) och rörelsemarginalen förbättrades till 9,9 procent (9,7), justerat rörelseresultat uppgår till 10,4 procent.” För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO, + 46 73 094 40 13 Anders Ulff

Systemair förstärker organisationen för framtiden och förändrar koncernledningen9.12.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 9 december 2021 Systemair befinner sig i en expansiv fas med fokus på lönsamhet och ökad tillväxt. Efterfrågan i världen ökar på såväl energibesparande och effektiva produkter som på bra ventilation för att minska smittspridningen. Det i kombination med de initiativ som flera länder och regioner lanserat i form av återhämtningsfonder till följd av pandemin innebär en mycket gynnsam marknad för koncernen. Som en del av koncernens framtida satsning har två nyanställningar genomförts inom strategiskt viktiga verksamhetsområden. Anders Gustafsson, ny Vice President Global SupplyChain med ansvar för hela försörjningskedjan inklusive produktion, inköp, logistik och teknik. Han har en bakgrund från bl.a. Konecranes med ansvar för global tillverkning och distribution samt från Atlas Copco som VP Manufacturing med ansvar för 14 fabriker. Anders tillträder sin tjänst i februari 2022. Janni Weber, ny Vice President M&A med ansvar för förvärv, företagsintegration och affärsutveckli

JLT Mobile Computers förvärvar sin franska säljpartner ID Work8.12.2021 23:30:00 CET | Pressmeddelande

Frankrike är ett av de största och viktigaste länderna i Europa för JLT ochsyftet med förvärvet är att etablera ett säljkontori egen regi för att stärkaden lokala närvaron Växjö, Sverige, 8:e december2021 * * * JLT Mobile Computers, ledande leverantör av stryktåliga datorer för krävande miljöer, annonserar idag att man har tecknat ett avtal om förvärv av sin franska säljpartner ID Work med tillträde i januari 2022. Sedan starten 2013 har ID Work framgångsrikt drivit försäljningen av JLT:s produkter i Frankrike genom ett landstäckande nätverk bestående av systemintegratörer och återförsäljare. Den franska marknaden har sedan dess vuxit till att bli en av JLT:s största och viktigaste marknader i Europa. JLT kommer att ta över ID Works verksamhet och etablera ett säljkontor med egen personal. Förvärvet gör att JLT kommer närmare sina kunder och säljpartners. Grundaren av ID Work som idag driver företaget kommer att ha ett fortsatt engagemang i JLT under de kommande åren. För mer informati

HMS Networks AB ingår ett strategiskt partnerskap med Connectitude8.12.2021 12:00:00 CET | Pressmeddelande

HMS Industrial Networks AB, ett helägt dotterbolag till HMS Networks AB (publ), har den 8 december ingått ett strategiskt partnerskap med Connectitude och förvärvat en minoritetspost i deras holdingbolag. Connectitude erbjuder en Software as a Service (SaaS) lösning för industriell digitalisering, vilken gör det möjligt för både maskinbyggare och fabriksägare att samarbeta och dela värdefulla databaserade insikter från sina produktionsprocesser i realtid. Connectitudes vision är ett smart produktionsekosystem som förverkligar hållbarhet inom tillverkningsindustrin. "Med Connectitude kan vi erbjuda en komplettpaketlösningtillsammans med Remote Data-erbjudandetfrånvårt varumärke Ewon.Kombinationen av lösningarna stärker HMS värdeerbjudande inom ramen för vårt molnerbjudande, Talk2M, och kommer att möjliggöraflerSaaS-intäkter", säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks AB. "Vi är mycket glada över att ingå detta partnerskap med HMS, både när det gäller att kombinera våra erbjudanden oc

HMS Networks AB gör förändringar i koncernledningen8.12.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Som en del i arbetet mot att nå koncernens mål för 2025 gör HMS Networks nu två förändringar i koncernledningen. Nuvarande CFO, Joakim Nideborn utses till CFO och Vice VD och Alexander Hess, nuvarande chef för affärsenheten Ixxat, utses även till Vice President Information Centric och kommer ingå i koncernledningen. Förändringarna träder i kraft vid årsskiftet. Joakim Nideborn (38), har arbetat på HMS Networks sedan 2017. Han innehar idag rollen som CFO och ingår i bolagets koncernledning. Nu utses han även till bolagets Vice VD. Joakim Nideborn, bosatt i Sverige, har en lång karriär bakom sig inom Industriell Automation och konsultbranschen. Alexander Hess (40) har arbetat på HMS Networks sedan 2020 och innehar idag rollen som General Manager för Ixxat, en av HMS tyska verksamheter. Nu utses han dessutom till koncernens Vice President Information Centric och kommer att ingå i bolagets koncernledning från årsskiftet. Alexander Hess, bosatt i Tyskland, har lång erfarenhet av arbete i in

Sinch slutför förvärvet av Pathwire7.12.2021 17:10:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 7 december 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att förvärvet av Pathwire har slutförts. Pathwire tillhandahåller en plattform för högkvalitativ leverans av transaktions- och marknadsförings-meddelanden i form av e-post. Fler än 100 000 företag använder Pathwires produkter Mailgun, Mailjet och Email on Acid för att kommunicera med sina kunder. Bland Pathwires kunder finns ledande företag som Lyft, Kajabi, Microsoft, Iterable och DHL Pathwire. “Pathwires ledarskap inom e-post gör det möjligt för företag att skicka e-post på ett kostnadseffektiv och leveranssäkert sätt till kunder över hela världen. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda en ledande produktportfölj för meddelanden, röst och e-post, som ger företag och utvecklare möjlighet att skapa en oöverträffad digital kundupplevelse.", kommenterar Oscar Werner, vd Sinch. Sinch meddelade att avtal om att förvärva Pathwire ingåtts den 30

Avtal ingångna avseende försäljning av fyra anläggningar för Volvo och Renault i Bergslagen, Sverige7.12.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Bilia har idag, som ett led i överenskommelsen med Volvo Cars daterad den 1 oktober 2021, ingått avtal om att sälja fyra anläggningar i Bergslagen i Sverige till Bilkompaniet i Dalarna AB. Försäljningen avser anläggningarna i Avesta, Hedemora, Fagersta och Sala. Dessa anläggningar bedriver försäljning av nya bilar, begagnade bilar samt serviceverksamhet för Volvo och Renault. Försäljningen förväntas ske den 1 februari 2022. Överlåtelsen är villkorad godkännande från den svenska konkurrensmyndigheten. Göteborg den 7 december 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-497 73 40, kristina.franzen@bilia.se Fakta om Biliakoncernen Bilia är en av Europas största bilåterförsäljare med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Tyskland, Luxemburg och Belgien. Bilia säljer personbilar

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum