Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Beslut fattat gällande lokalförsörjningsplan

Dela

Kyrkofullmäktige, högsta beslutande organ inom Svenska kyrkan Västerås, beslutade den 15 juni att anta kyrkorådets förslag till inriktningsbeslut för lokalförsörjning. Inriktningsbeslutet innebär att vi nu arbetar vidare med att vidta de åtgärder som är specificerade i planen, vilket kommer leda till att vissa lokaler kommer avyttras.

Domprost Daniel Eklund.
Domprost Daniel Eklund.

Att kyrkan finns är en självklarhet för många - men precis som människors behov utvecklas och ändras måste också Svenska kyrkan ta sikte på framtiden. Vi behöver finnas närvarande, i människors vardag, ute i samhället, genom att vara kyrka på nätet och i våra kyrkor och andra mötesplatser.

Vi vill se till att vi kan möta människors behov i hela Västerås, på det sätt som passar människor bäst. Och det är inte alltid i de lokaler vi har idag. Vi vill komma människor närmare och det gör vi inte bara i våra kyrkor och församlingshem, utan genom att finnas på plats på olika sätt i samhället. Vi samverkar med många olika samarbetspartners i Västerås, till exempel Västerås Stad, Stadsmissionen och det lokala föreningslivet. Vi finns också närvarande på sjukhuset, på Tillbergaanstalten, på servicehus och äldreboenden, i skolor och på högskolan.

Vi vill prioritera att erbjuda verksamhet och gemenskap till så många som möjligt
Många av våra verksamheter är gratis. Det vill vi att de ska fortsätta vara. Därför handlar översynen också om att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Några av våra lokaler används inte tillräckligt mycket för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha kvar dem. Andra lokaler är slitna och skulle kosta stora summor att renovera. Pengar som bättre kan användas till verksamhet för barn, unga och äldre, eller för att på olika sätt stötta den som har det svårt.

Beslut om lokalförsörjningsplan i kyrkofullmäktige

Den 15 juni 2021 beslutade kyrkofullmäktige:

  • Att anta förslaget till inriktning av lokalförsörjningsplan (se nedan)
  • Att kyrkofullmäktiges beslut från samfällda kyrkofullmäktige år 2013 om försäljning av Domprostgården upphävs
  • Att kyrkorådet ger kyrkofullmäktige en årlig rapport i samband med budgetförslaget för kommande år om det arbete som föranleds av inriktningen av lokalförsörjningsplanen.

Det här innebär att lokalförsörjningsplanen är antagen men ännu inte utstakad i detalj. Vissa detaljerade vägval måste fortfarande göras, som till exempel om det går att bygga om en lokal, om vi får tillstånd från länsstyrelsen i olika frågor etc. Nu går arbetet vidare med att vidta åtgärderna i planen enligt en preliminär tidplan som kan komma att revideras. Åtgärderna innebär att ett antal lokaler inte längre kommer användas för församlingsverksamhet. De lokaler som berörs i nuläget är Kyrkbacksgården, Irsta församlingshem, Knektgården, Arken och Mikaeligården. Det är för tidigt att säga om de kommer säljas eller hyras ut eller på annat sätt komma till användning.

Preliminär tidplan

  • 2021-2022: Initiera avyttring av Knektgården, samt se över de övriga lokaler där medarbetare får sin placering ska utgå från, det vill säga Önsta Gryta kyrka och Gideonsbergskyrkan, samt Mariagården. Åtgärder, Hubbostugan. 
  • Hösten 2021. Påbörja projektering av omdaningen i Irsta kyrka. För sanering av golvet har kyrkoantikvarisk ersättning sökts för 2022; besked om tilldelning lämnas hösten 2021. Fortsatt löpande dialog med länsstyrelsen,antikvarier, arbetslag och församlingsråd. 
  • 2022-2023: Översyn av Bäckbykyrkans lokaler. Projektering och renovering.
  • 2022: Påbörja projekteringen av omdaningen i Viksängskyrkan. Kyrkoantikvarisk ersättning har sökts gällande larminstallation och tillgänglighetsanpassningar för 2022; besked om tilldelning lämnas hösten 2021. Fortsatt löpande dialog med länsstyrelsen, antikvarier, arbetslag och församlingsråd.
  • 2022-2023: Påbörja projekteringen av omdaningen i Tomaskyrkan. Fortsatt dialog med länsstyrelsen, antikvarier, arbetslag och församlingsråd.     
  • 2023: Projektering Annexet och Lektorsgården.
  • 2023-2024: Uthyrning/avyttring av Irsta församlingshem, Arken och Kyrkbacksgården

För mer information

För mer information: kontakta domprost Daniel Eklund, 021-10 76 25 eller daniel.eklund@svenskakyrkan.se

Du kommer också att hitta löpande information om hur vi arbetar med hållbarhet i fråga om våra lokaler på vår webbplats

 

Nyckelord

Bilder

Domprost Daniel Eklund.
Domprost Daniel Eklund.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 80 000, cirka 60 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 26 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Anhörigdagen – ett stöd för dig som anhörig30.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu går Svenska kyrkan Västerås, Västerås Stad och flera intresseorganisationer och föreningar i Västerås samman och anordnar gemensamt en anhörigdag, dvs en dag för de personer som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, beroende, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Här kan den som är intresserad ta del av bl a föreläsningar, där de medverkande aktörerna delar med sig av sina erfarenheter av situationen som anhörig och berättar mer om sin verksamhet.

Oersättlig ljusplåt från Badelunda kyrka återlämnas den 26 september22.9.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Våra kyrkor, kyrkogårdar och inte minst kyrkornas konstföremål och inventarier som till exempel tavlor, altarskåp och andra konstföremål, är en stor och viktig del av vårt kulturarv. Ett sådant oersättligt föremål, en ljusplåt tillverkad på 1600-talet, stals 2015 från Badelunda kyrka men har nu hittat hem. Välkommen att delta i en återlämningsceremoni, kl. 15.00 den 26 september i Badelunda kyrka för att höra den spännande historien.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum