RF/SISU

Beslut i Riksidrottsstyrelsen att egna medel går till bekämpning av corona

Dela

Riksidrottsstyrelsen har fattat beslut om att det bör finnas möjlighet för föreningar att söka projektstöd inom ramen för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium, nämligen bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin. Det kan handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, exempelvis digital.

- Det är viktigt att vi gör allt vi kan för att stötta förbund och föreningar när de nu funderar över hur de kan bedriva verksamheten på ett säkert och samtidigt ändamålsenligt sätt. Det viktigaste och helt avgörande är att vi får stopp på pandemin. Kan vi under denna period ändå se till att barn, unga och vuxna kommer i rörelse spelar vi fortsatt en viktig roll i det svenska samhället, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen har drabbats både ekonomiskt och idrottsligt och det var viktigt att regeringen fattade beslut om att tilldela idrottsrörelsen 500 miljoner kronor.

- Arbetet med hur medlen ska fördelas har påbörjats men det är inte ett enkelt jobb. Vi vet att alla inte kommer att bli fullt ut kompenserade och vi måste tillsammans arbeta för att det blir så bra som möjligt för idrottsrörelsen som helhet. Vi är glada över regeringens förtroende att vi får fördela medlen med så mycket frihet som det är möjligt, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

I denna tid är det dock viktigt att den dagliga idrottsverksamheten kan fortsätta i så stor utsträckning som möjligt, så länge det sker inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens förbud.

- Vi ser fantastiska exempel runt om i landet där det till exempel genomförs digitala lopp, en ökning av utomhusaktiviteter och en rad andra åtgärder som främjar folkhälsan och ligger i linje med rekommendationerna. Här har idrotten hittills visat prov på stor innovationsförmåga, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har sedan tidigare fattat beslut om att inom de medel man har att fördela ska stöd ges för att bidra till att kunna hjälpa förbund och föreningar i nuläget. RF har tagit fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stöd i syfte att kompensera föreningarna för utebliven verksamhet under Covid-19-restriktionerna, RF betalar även ut organisationsstöd tidigare och öppnar upp för flexibel användning av projektstöd.

För mer information kontakta 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Nyckelord

Kontakter

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 20 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum