Umeå kommun

Beslut om detaljplan för småhusbebyggelse i Stöcke

Dela

Kommunfullmäktige godkänner en ny detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera inom Umeå kommun. Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och möjliggör avstyckning av 12 nya småhustomter.

– Det här är ett väldigt positivt beslut eftersom vi behöver se förtätning både i staden och på landsbygden i Umeå kommun. När det gäller Stöcke så innebär beslutet att befintlig bebyggelse kan utökas, vilket i sin tur kan bidra till ökad aktivitet i byn, stärka elevunderlaget till skolan, med mera, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Enligt beslutet är syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse och därtill nödvändig infrastruktur inom området. Det skapar möjlighet till avstyckande av 12 nya småhustomter. Planområdet är planerat att anslutas till kommunalt vatten- och spillvattenledningar.

Det är enskilt huvudmannaskap inom detaljplanen, vilket innebär att gator och anläggningar ska skötas av dem som bor där och inte av kommunen. Detaljplanen är framtagen av två olika privata exploatörer. Exploateringsavtalet innebär i stora drag att exploatörerna åtar sig att bygga ut en ny lokalgata med tillhörande gatubelysning samt anordningar för gatans avvattning, samt bilda samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning för anläggningarnas förvaltning.

Skälet till att detaljplanen beslutas i kommunfullmäktige är att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är tänkt att utökas i samband med detaljplanens antagande.

Läs mer om detaljplanen.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum