Umeå kommun

Beslut om ersättning till fristående enheter och interkommunal ersättning

Dela

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2021 års ersättningsbelopp till fristående enheter som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Nämnden har också fattat beslut om 2021 års ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun och som får sin utbildning i en annan kommun.

Vilka kostnader som ska täckas av det kommunala bidraget redovisas i skollagen och att beräkningen av bidraget ska ske på samma grunder (likabehandlingsprincipen) som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten.

– Bidraget grundar sig på kommunens budget avsatt för för- och grundskola. Hur den fristående enheten väljer att använda ersättningen styrs och prioriteras av varje enskild skolhuvudman, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

I grundbeloppet ingår ersättning utifrån antalet barn/elever i verksamheten samt pedagogiskt material, måltider och lokaler. Skolorna ersätts även för undervisning, elevhälsa samt tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola. Utöver grundbeloppet kan varje enskild verksamhet ansöka om tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd.


Fakta om interkommunal ersättning
Beslut om mottagande av ett barn som är folkbokförd i annan kommun samt regler för interkommunal ersättning är till största delen reglerad i skollagen. En kommun som i sin utbildningsverksamhet har en elev från en annan kommun ska ersättas för kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun i enlighet med skollagen. Interkommunal ersättning fastställs av för- och grundskolenämnden inför varje nytt kalenderår.

För- och grundskolenämndens sammanträde förväntas pågå till kl. 15.00 idag och kontakt kan därefter tas.

Kontakt
Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Nasteho Lander (V)
2:e vice ordförande
073-055 74 28
nastehoali.lander@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Pandemin präglade året som slutade på plus27.1.2021 14:21:58 CETPressmeddelande

Den pågående coronapandemin satte sin prägel på verksamheternas arbete under stora delar av förra året med åtgärder för att minska smittspridning, minska oro och värna arbetsmiljön. Vid årets slut redovisade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett överskott på 13,8 miljoner kronor. Detta främst beroende på färre elever än budgeterat inom gymnasieverksamheten, i första hand på introduktionsprogrammen, samt att flera arbetsmarknadsåtgärder inte har kunnat startas upp på grund av pandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum