Umeå kommun

Beslut om ersättning till fristående enheter och interkommunal ersättning

Dela

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2022 års ersättningsbelopp till fristående enheter som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Nämnden har också fattat beslut om 2022 års ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun och som får sin utbildning i en annan kommun.

Vilka kostnader som ska täckas av det kommunala bidraget redovisas i skollagen och att beräkningen av bidraget ska ske på samma grunder (likabehandlingsprincipen) som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten.

– Kommunfullmäktige har tilldelat för- och grundskolans verksamheter en budgetram, som nämnden i sin tur fördelat till respektive verksamhet inom sitt ansvarsområde. Bidragen till de fristående verksamheterna grundar sig på dessa beslut, men hur ersättningen används styr och prioriterar den fristående enheten helt själva, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Umeå kommun fördelar resurser till kommunala och fristående enheter på samma sätt, utifrån barns och elevers socioekonomiska bakgrund och även genom att fördela resurser genom ersättning till små enheter. I grundbeloppet ingår ersättning utifrån antalet barn/elever i verksamheten samt den pedagogiska verksamheten/undervisningen, pedagogiskt material, måltider och lokaler. Skolorna ersätts även för elevhälsa samt tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och lovskola. Utöver grundbeloppet kan varje enskild verksamhet ansöka om tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd.

Fakta om interkommunal ersättning

Beslut om mottagande av ett barn som är folkbokförd i annan kommun samt regler för interkommunal ersättning är till största delen reglerad i skollagen. En kommun som i sin utbildningsverksamhet har en elev från en annan kommun ska ersättas för kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun i enlighet med skollagen. Interkommunal ersättning fastställs av för- och grundskolenämnden inför varje nytt kalenderår.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-086 86 41
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Restaurangbranschen och Maja Beskowgymnasiet är på gång!17.1.2022 08:48:07 CET | Pressmeddelande

Maja Beskowgymnasiet har anställt Nazim Imeri som projektledare inför nystarten av Re-staurang- och livsmedelsprogrammet hösten 2022. – Intresset för restaurangutbildningen är stort bland åk 9-eleverna i Umeå med omnejd. Många elever har blivit mycket positivt inställda när de fått veta att utöver att utbildningen är rolig och innehåller många praktiska moment ger den även grundläggande högskole-behörighet, säger Nazim Imeri, som representerade restaurangutbildningen när cirka 1800 elever var på besök på skolan under skolbesöksveckan i november 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum