Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Beslut om förnyelse av Hovdestalund med nytt krematorium

Dela

Västerås kyrkofullmäktige beslutade den 16 november att en omfattande förnyelse och upprustning med bland annat nytt krematorium ska genomföras vid Hovdestalunds kyrkogård.

Skissbild över nya lokaler på Hovdestalund
Skissbild över nya lokaler på Hovdestalund

Arbetena genomförs i etapper och beräknas pågå över fem år framåt i tiden.

- Det är positivt att vi nu kommer igång med förnyelsen av Hovdestalund, säger Jörgen Eklund, ordförande för kyrkorådet, Svenska kyrkan Västerås. Delar av anläggningen är från början av 1950-talet och motsvarar inte vare sig dagens krav eller morgondagens behov i ett växande Västerås.

- Ett nytt krematorium är positivt för miljön. Nu används eldningsolja vid kremationer. I det nya krematoriet används närproducerad biogas som är ett miljömässigt bättre alternativ, säger Jörgen Eklund.

Svenska kyrkan Västerås är huvudman för begravningsväsendet i Västerås, och ansvarar för 23 kyrkogårdar. Hovdestalund är huvudkyrkogård.

Behov av omfattande förnyelse

Inför kyrkofullmäktiges beslut om investeringarna har ett flerårigt utredningsarbete genomförts. Utredningarna har tydligt påvisat behovet av en omfattande förnyelse av Hovdestalund.

Kostnaden beräknas i nuläget bli 327 miljoner kronor. Det är den största enskilda investeringen hittills för Svenska kyrkan Västerås. Investeringen betalas genom den begravningsavgift som alla skattskyldiga betalar, och påverkar därmed inte församlingsverksamhetens ekonomi.

- Investeringarna omfattar bland annat nytt krematorium sammanbyggt med nya administrativa lokaler och omfattande förnyelse av verkstäder och förråd, säger Asta Matikainen Lecklin, ordförande för kyrkogårdsutskottet Svenska kyrkan Västerås.

- Det är också positivt att det genom investeringarna blir en förbättrad arbetsmiljö för kyrkogårdsarbetare och verkstadspersonal. Från april till november mer än fördubblas arbetsstyrkan på kyrkogårdarna och nuvarande lokaler är otillräckliga för att rymma så många personer, säger Asta Matikainen Lecklin.

Positiv förändring för besökare

Även för besökarna till Hovdestalund kommer förändringen att vara positiv. Bland annat ingår en ny expedition med större möjligheter att ta emot besökare för enskilda möten. I anslutning till den nya byggnaden kommer en lummig lund att anläggas för besökare. De kapell som idag finns på Hovdestalund påverkas inte av förändringen.

- Det känns självklart bra att vi nu kommit så långt att ett beslut har fattats, säger kyrkogårdschef Eva Carlin. Dock återstår ett antal steg innan vi kan sätta spaden i marken. Bland annat ska vi nu ha en fortsatt dialog med olika myndigheter.

- Planen i nuläget är att det nya krematoriet med nya kontors- och möteslokaler ska stå klart någon gång under år 2025. Hela investeringen beräknas bli färdig under år 2027, säger Eva Carlin.

För mer information

För mer information, kontakta:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skissbild över nya lokaler på Hovdestalund
Skissbild över nya lokaler på Hovdestalund
Ladda ned bild
Skissbild i fågelperspektiv
Skissbild i fågelperspektiv
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 80 000, cirka 60 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 26 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Så agerar Svenska kyrkan Västerås utifrån de nya Covid-19-restriktionerna1.12.2021 08:17:42 CET | Pressmeddelande

Från och med 1 december gäller nya bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. För Svenska kyrkan Västerås är det självklart att fortsatt arbeta för en minskad smittspridning i samhället. Det innebär att vi, liksom stora delar av samhället påverkas av restriktionerna. Vi följer också noggrant den fortsatta utvecklingen och kommer att anpassa oss till eventuella förändringar av restriktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum