Lantbrukarnas Riksförbund

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering

Dela

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Tamdjur lider, ägarna känner oro, vargen hatas och polariseringen ökar. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg råder inte bot på något av detta. Foto: Elin Beckman
Tamdjur lider, ägarna känner oro, vargen hatas och polariseringen ökar. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg råder inte bot på något av detta. Foto: Elin Beckman

I länsstyrelsens i Värmlands län beslut om licensjakten står det:

Det största problemet inom vargförvaltningen i Sverige är just det minskande förtroendet för förvaltningen, ökande socioekonomiska konsekvenser med en tätare och större vargstam, samt försvårade förutsättningar för tamdjurshållning. Dessa problem har lett till en minskad acceptans för vargen som art och problem med illegal jakt (von Essen 2016). En ökad acceptans för vargförvaltningen och en minskad acceptans för illegal jakt är enligt Länsstyrelsens bedömning en förutsättning för att bibehålla vargens gynnsamma bevarandestatus.”

– Så sant som det är sagt! LRF måste därför ställa frågan – varför då inte ta beslut som motverkar denna negativa utveckling? Vargstammen tål mer jakt, och det finns ingen lag och inga EU-regler som tvingar oss att ha många fler vargar än det som Naturvårdsverket har rapporterat till EU-kommissionen som miniminivå, 300 vargar i landet, säger Palle Borgström.

Den forskningsrapport som Göteborgs universitet nyligen publicerade https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/rovdjur-skapar-oro-stress-och-ekonomisk-osakerhet/ om de psykosociala och socioekonomiska effekterna av rovdjursförekomst bekräftar både tidigare forskning och LRFs uppfattning. Mängden varg i Sverige leder till oro, stress, ekonomisk press och minskad framtidstro hos företagare som håller djur i vargtrakter.

– Till vilken nytta? Vargen blir hatad, tamdjur och människor lider och polariseringen i frågan ökar. Länsstyrelserna lär inte ändra sina beslut. Vi ser ingen annan väg än att Sveriges politiker tar tillbaka initiativet och ser till att riksdagens beslut om rovdjursförvaltning 2013 genomförs. Nu genomförs något helt annat, säger Palle Borgström.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70.

Bilder

Tamdjur lider, ägarna känner oro, vargen hatas och polariseringen ökar. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg råder inte bot på något av detta. Foto: Elin Beckman
Tamdjur lider, ägarna känner oro, vargen hatas och polariseringen ökar. Länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg råder inte bot på något av detta. Foto: Elin Beckman
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft11.10.2021 11:50:36 CEST | Pressmeddelande

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras16.9.2021 13:27:28 CEST | Pressmeddelande

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum