Linköpings kommun

Beslut om modellen för framtidens hemtjänst

Dela

På äldrenämnden den 17:e juni 2020 tas beslut om modellen för framtidens hemtjänst och tidsplanen för när detta ska införas.

Samtidigt ska nämnden besluta om tillsättningen av en sektorsövergripande referensgrupp med representanter från både äldrenämnden och social- och omsorgsnämnden, med syfte att dra preliminära erfarenheter av corona som kan ha påverkan på den blivande upphandlingen som blir när den nya hemtjänstorganisationen träder i kraft.

Framtidens hemtjänst är en stor omställning för kommunen. Det är ett viktigt beslut som kommer innebära förberedelser för framtidens utmaningar och en högre kvalité för Linköpingsborna. Den nya modellen bygger på att säkra vården och omsorgen på ett bättre sätt genom att ge utförare det fulla ansvaret för rehabilitering, hälso- och sjukvårdsinsatser och hemtjänstinsatser.

– Coronapandemin är fortsatt en utmaning för kommunen och kommer vara så även i höst. Det är viktigt att följa upp redan nu så att vi kan ta med oss de lärdomar vi har in i den nya hemtjänstorganisationen. Det finns mycket vi kan lära av pandemin för att vara bättre förberedda i framtiden. På så sätt ökar vi förutsättningarna för en ökad kvalitét på omsorgen när detta nya system börjar gälla, säger Liselotte Fager (KD) ordförande i äldrenämnden.

De preliminära erfarenheterna ska innefatta smittspridning, personal och antalet geografiska områden. Gruppen ska sedan ha inspel på dessa erfarenheter. Resultatet blir en rapport som ska presenteras för de bägge nämnderna under oktober, för att sedan godkännas i berörda nämnder.

– Den som inte är förberedd är oförberedd. Årets coronapandemi visar på ett mycket tydligt sätt behovet av goda förberedelser. Det är ett arbete som sträcker sig över flera mandatperioder, därför är det bra att samtliga partier representerade i nämnderna finns med i referensgruppen. Linköpingsborna ska erbjudas en effektiv och högkvalitativ hemtjänst, säger Fredrik Lundén (M) kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Satsningar på nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro22.10.2020 13:00:00 CESTPressmeddelande

Behoven av anläggningar och utemiljöer ökar i takt med att Linköpings kommun växer. Tillgänglighet och närhet till olika platser för idrott och fysisk aktivitet är av stor betydelse för Linköpingsbornas hälsa och välbefinnande. Som ett led i att uppnå det har Kultur- och fritidsnämnden idag tagit beslut för ett nytt motionsspår i Ekängen och konstgräsplan i Ljungsbro.

Resurser ska endast gå till insatser som ger goda resultat för Linköpingsbornas bästa21.10.2020 09:32:29 CESTPressmeddelande

Linköpingsbor som är i behov av omsorgsstöd och hjälp ska få det och då finns det inte utrymme för att resurser läggs på insatser som inte leder fram till goda resultat för Linköpingsbornas bästa. Därför fokuserar Allians för Linköping på tydligare uppföljning av insatser, effektivare arbete samt utvärdering av kommunens omsorgsarbete i social- och omsorgsnämndens internbudget.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum