E.ON Sverige AB

Beslut om OKGs framtid fattas på bolagsstämma

Dela

OKGs styrelse har idag beslutat att frågan om huruvida Oskarshamn 2 (O2) ska tas ur drift tidigare än planerat, ska tas upp på en bolagsstämma. O2 är en av tre reaktorer vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Innan sommaren kommunicerade E.ON ett inriktningsbeslut om att O2 ska tas ur drift tidigare än planerat. E.ON bedömer fortsatt att det saknas ekonomiska förutsättningar för investeringar för drift av O2 efter 2020 och konstaterar att det därmed också saknas förutsättningar för de åtgärder som skulle krävas för en fortsatt drift fram till och med 2020.

– Vi har återkommande kommenterat att de historiskt och varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som nu också höjts samt tillkommande krav på omfattande investeringar medför lönsamhetsmässiga problem för framförallt mindre reaktorer som O2, säger Ingemar Engkvist, E.ON Kärnkraft.

Reaktorn togs i drift 1974 och byggdes ursprungligen för en livslängd på cirka 40 år och har levererat 154 TWh elenergi. O2 har varit i stort behov av modernisering och byte av komponenter för att förlänga drifttiden. Samtidigt skulle det krävas stora investeringar för att O2 ska leva upp till nya krav på härdkylning som träder i kraft efter 2020.

– Med de rådande ekonomiska och politiska förutsättningarna är trenden tydlig - vi kommer se färre men större reaktorer framöver. O3 som är en av Sveriges största reaktorer, och som producerar mer el än både O1 och O2 tillsammans, kommer därmed att ha en strategiskt viktig betydelse för stabiliteten i svensk elförsörjning under en lång tid framöver, säger Ingemar Engkvist.

Sedan tidigare har en process inletts för O1s kommande servicedrift. Ansökan om miljöprövning har skickats in. Styrelsens beslut idag om att ta upp frågan om O2 på en bolagsstämma omfattar även frågan om att ta O1 ur drift före den planerade livslängden på 50 år. Tidpunkten för övergång till servicedrift av O1 är i nuläget osäkert men uppskattas ske någon gång i perioden 2017 – 2019. Exakt tidpunkt kommer att bero på hur miljöprövningsprocessen går.

För mer information kontakta:

Louise Gudmundson tel 070-265 38 51, Press Officer, E.ON Sverige AB

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Dokument

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum