Umeå kommun

Beslut om program för kollektivtrafiken

Dela

Kollektivtrafik, gång och cykel ska vara självklara val för persontransporter, det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken och den ska vara tillgänglig för alla resenärsgrupper. Det är några av beståndsdelarna i det kollektivtrafikprogram för Umeå kommun som har beslutats av kommunfullmäktige.

– Det är bra för Umeå om fler väljer att gå, cykla eller åka kollektivt. Om fler väljer något av de hållbara transportslagen för sina resor kan ytorna i Umeå användas mer effektivt. Såväl folkhälsan som miljön främjas av en sådan utveckling. En stad som anpassas efter de hållbara transportslagen blir också mer trafiksäker, jämställd och tillgänglig för alla, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det övergripande syftet med kollektivtrafikprogrammet är att konkretisera översiktsplanens intentioner när det gäller kollektivtrafik samt att uppnå målet att minst 65 procent av alla resor som genomförs ska ske med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Kollektivtrafikprogrammet innehåller tre insatsområden med tillhörande åtgärder:

1. System – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska tillsammans med gång och cykel vara det självklara valet för inomkommunala persontransporter

2. Kvalitet – Det ska vara snabbt, enkelt, tryggt och bekvämt att resa med kollektivtrafik i stadstrafikens stomlinjenät och i kommunens tillväxtstråk

3. Tillgänglighet och trygghet – Kollektivtrafiken i Umeå kommun ska vara tillgänglig för alla resenärsgrupper

Viktiga åtgärder som föreslås är:

  • ökning av turtätheten
  • framkomlighetsåtgärder för mer förutsägbara körtider
  • utveckling av busshållplatser och deras anslutningsvägar med fokus på - tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - trafiksäkerhet (särskilt på landsbygd)

Kollektivtrafikprogrammet innehåller även ett antal ställningstaganden gällande stadsutformning i stråk där kollektivtrafik trafikerar. Dessa handlar exempelvis om gatubredd, hållplatsernas placering samt prioritering mellan buss och andra transportslag där de korsar varandra.

Enligt beslutet ska kollektivtrafikprogrammet följas upp årligen och redovisas i ett bokslut för de hållbara färdsätten.

Läs mer om kollektivtrafikprogrammet:

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum