Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Beslut om unga kräver kunskap om unga

Dela

Hur ser livet ut för unga i Sverige? Vad tycker de är bra och vad hoppas de på? Vilka förväntningar finns på framtiden? Nu är det dags att ta reda på det genom Lupp 2019 – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Lupp ger varje år regioner, kommuner och stadsdelar möjlighet att följa upp ungas levnadsvillkor på lokal nivå. Uppföljningen sker genom en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram och utvecklat under flera år och som riktar sig till unga i åldern 13–25 år. Många genomför regelbundet enkäten och över hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp.

- För att kunna fatta kloka beslut som rör ungas rättigheter till inflytande och välfärd är det givetvis viktigt att ha kunskap om vad unga själva tycker och att ta till sig deras åsikter. Genom Lupp får beslutsfattare kunskapsbaserade underlag. Resultatet från enkäten kan också ligga till grund för dialog med unga i kommuner och regioner, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Dags att anmäla sig till Lupp 2019
Nu drar anmälan igång till nästa års uppföljning! Det är gratis att delta och MUCF erbjuder både metodstöd och handledning under resans gång. Men det kräver också att någon tar ansvar för och arbetar aktivt med frågan inom kommunen, regionen eller stadsdelen. För att så många som möjligt ska kunna delta finns enkäten, förutom på svenska, även på engelska, arabiska, dari och somaliska.

För mer information:
press@mucf.se
Presstelefon: 010-160 10 20

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum