Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Beslut om unga kräver kunskap om unga

Dela

Hur ser livet ut för unga i Sverige? Vad tycker de är bra och vad hoppas de på? Vilka förväntningar finns på framtiden? Nu är det dags att ta reda på det genom Lupp 2019 – en lokal uppföljning av ungdomspolitiken.

Lupp ger varje år regioner, kommuner och stadsdelar möjlighet att följa upp ungas levnadsvillkor på lokal nivå. Uppföljningen sker genom en enkät som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram och utvecklat under flera år och som riktar sig till unga i åldern 13–25 år. Många genomför regelbundet enkäten och över hälften av landets kommuner har någon gång gjort Lupp.

- För att kunna fatta kloka beslut som rör ungas rättigheter till inflytande och välfärd är det givetvis viktigt att ha kunskap om vad unga själva tycker och att ta till sig deras åsikter. Genom Lupp får beslutsfattare kunskapsbaserade underlag. Resultatet från enkäten kan också ligga till grund för dialog med unga i kommuner och regioner, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Dags att anmäla sig till Lupp 2019
Nu drar anmälan igång till nästa års uppföljning! Det är gratis att delta och MUCF erbjuder både metodstöd och handledning under resans gång. Men det kräver också att någon tar ansvar för och arbetar aktivt med frågan inom kommunen, regionen eller stadsdelen. För att så många som möjligt ska kunna delta finns enkäten, förutom på svenska, även på engelska, arabiska, dari och somaliska.

För mer information:
press@mucf.se
Presstelefon: 010-160 10 20

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum