Umeå kommun

Beslutat åtgärdsprogram för kommunens miljömål

Dela

Efter en lång och stundvis het debatt i kommunfullmäktige har åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 beslutats. Det blev en omröstning som avgjordes med minsta möjliga marginal.

– Det här är ett väldigt bra beslut eftersom kommunen nu kommer vidare i det viktiga arbete med insatser som behöver genomföras på miljö- och klimatområdet. Även om åtgärdsprogrammet är grundligt genomarbetat och väl avvägt så återstår mycket arbete i kommunens verksamheter och i kommande budgetbeslut för att ge programmet drivkraft, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Det beslutade åtgärdsprogrammet för Umeå kommuns miljömål 2022–2025 har tagits fram utifrån de uppdrag kommunfullmäktige gav när miljömålen antogs i februari 2020, vilket innebar:

  • att ta fram ett åtgärdsprogram för de lokala miljömålen
  • att i åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen avseende klimatavsnittet beskriva i vilken takt arbetet behöver genomföras så att det sker i enlighet med Parisavtalet

Miljömålen i Umeå kommun är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de nationella miljömålen och 14 av de globala hållbarhets­målen. Efter en genomförd remissomgång innehåller åtgärdsprogrammet färre åtgärder per temaområde för att fokusera på åtgärder med störst effekt. Vidare har åtgärder omformulerats för att vara så konkreta som möjligt och dessutom ingår åtgärder för de kommunala bolagen, som även anges som samarbetspart. Avsnittet ”Skog, stadsträd och klimatet” med kort beskrivning om skogens roll för klimatet har lyfts ut ur dokumentet.

Det var dock inte självklart att åtgärdsprogrammet skulle gå igenom. Under debatten ställde sig Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna bakom Moderaternas förslag om återremiss. Yrkandet fick dock bara 21 av 22 nödvändiga röster och därmed vann liggande förslag.

I yrkandet om återremiss berördes önskemål om tydligare kostnadsberäkningar för de olika förslagen i åtgärdsprogrammet, tydligare bedömningar av effekterna på miljö och klimat, men också uppgifter om skogens förmåga till kolinlagring inom Umeå kommuns gränser.

– Jag beklagar att det inte blev återremiss. I kommunfullmäktige behöver vi veta vad vi fattar beslut om, vilka miljö- och klimatåtgärder som gör störst nytta och vilka kostnader som är förknippade med dessa åtgärder. Därför har vi sedan miljömålen beslutades 2020 betonat att dessa delar, liksom skogens betydelse för kolinlagring, tydligare måste redovisas i åtgärdsprogrammet. Men det redovisas alltså fortfarande inte, vilket är orimligt, säger Anders Ågren, kommunalråd, Umeå kommun.

Åtgärderna i programmet har tagits fram i dialog med berörda förvaltningar och kommunala bolag. Grunden för genomförandet av åtgärdsprogrammet är att alla verksamheter inom Umeå kommun ansvarar för att ta med åtgärderna i programmet in i sin egen verksamhetsplanering. Uppföljning och eventuell omarbetning ska ske varje år. Efter 2025 ska miljömålen ses över och vid behov uppdateras eller ändras.

Läs mer om miljömålen i Umeå kommun och åtgärdsprogrammet för miljömålen 2022-2025 här Miljömål - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum