Konkurrensverket

Bestämmelser om offentlig säljverksamhet har gett resultat men utmaningar kvarstår

Dela

En förbättrad konkurrenssituation mellan kommunala verksamheter och privata företag. Det upplever företag sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet infördes i konkurrenslagen för tio år sedan. Men förbättringstakten har avtagit och det finns fortfarande risk för konfliktytor när offentliga aktörer agerar på konkurrensutsatta marknader.

Det framgår av en uppföljning som Konkurrensverket har gjort med anledning av att det i år är tio år sedan bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (KOS) infördes.

Undersökningen visar att det är vanligast att företag upplever kommuners säljverksamhet som problematisk, snarare än de verksamheter som bedrivs av staten eller regionerna. Det är framför allt företag i städer och tätorter som upplever problem med konkurrens från kommunal verksamhet. Låga priser ses som det största konkurrensproblemet och problemen förekommer i många branscher.

– Konkurrensverket ingriper när problem har identifierats, men det allra bästa är förstås att hindra att konkurrensproblemen uppstår. Många kommuner jobbar i dag aktivt med förebyggande arbete men vi ser gärna att fler gör mer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket har tagit fram ett antal rekommendationer för hur ett förebyggande arbete kan läggas upp. Dit hör bland annat utbildningsinsatser, inventering av säljverksamhet, dokumentation och dialog.

– Genom att hålla frågan om konkurrensneutralitet levande i kommunerna ökar förutsättningarna för att konkurrensen ska fungera på ett bra sätt, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, tfn 08-700 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Siri Dunér, projektledare, tfn 08-700 16 66, siri.duner@kkv.se

Läs rapporten på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Nynäshamn har gjort otillåten direktupphandling av byggentreprenad23.6.2020 16:02:43 CESTPressmeddelande

När Nynäshamns kommun lät bygga om en fastighet till gruppbostad var det fråga om en byggentreprenad som skulle ha upphandlats enligt lagen om offentlig upphandling. Att avtalet ingicks utan föregående annonsering innebar att kommunen gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen ska betala 1 500 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen11.6.2020 14:00:00 CESTPressmeddelande

De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som visar att bolagen är skyldiga att följa transparenslagen. Syftet är bland annat att det ska vara enklare att kontrollera att bolagen följer EU:s statsstödsregler.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum