Skogsstyrelsen

Betydligt fler vill avverka i södra Sverige

Dela

Det är högtryck i skogarna i södra Sverige. Under årets första sju månader ökade antalet avverkningsanmälningar med över 20 procent jämfört med 2016, visar ny statistik från Skogsstyrelsen. Samtidigt är det stora skillnader över landet med minskningar i norr.

Se statistik uppdelat per län och region fem år tillbaka under "Dokument".

När skogsägare ska avverka skog skickas en anmälan till Skogsstyrelsen. Både antalet anmälda så kallade föryngringsavverkningar och mängden areal som skogsägare vill avverka, ökade i södra Sverige från januari till och med juli 2017, jämfört med samma period året innan. Antalet avverkningsanmälningar ökade med 22 procent till cirka 14 500. Mängden areal ökade med 28 procent till över 41 000 hektar. Så högt har det inte varit någon gång i södra Sverige under de fem år som statistiken sträcker sig över.

- Vi har för närvarande en högkonjunktur där bland annat byggandet, även i trä, ser ut att öka rejält. Sågverksindustrin förefaller också gå bra, inte minst i söder. Ökningen i avverkningsanmälningar i söder är en indikation som antyder att högkonjunkturen fortsätter, säger Erik Sollander, skogspolitisk strateg på Skogsstyrelsen.

Siffrorna visar också på stora skillnader över landet. Samtidigt som det finns län där det minskar, främst i norr, ökade till exempel arealen anmäld avverkning i Kalmar län med över 50 procent och även Blekinge, Jönköping och Kronoberg har kraftiga ökningar.

- Vi har helt enkelt inga klara indikationer på varför det är så stora skillnader mellan norr och söder just nu, det är någonting som kräver en djupare analys, säger Erik Sollander.

Samtidigt som inflödet av avverkningsanmälningar ökat, blir också antalet komplexa ärenden fler och det kan påverka handläggningstiderna. Det kan handla om avverkningar i känsliga miljöer som på öar, nära vattendrag men också i marker med höga naturvärden.

- Det är viktigt att avverkningsanmälningarna är fullständiga. Så är det inte alltid, särskilt när man fyller i schablonmässigt, då får vi ofta begära in ytterligare information och det tar tid. Om skogsägaren söker dispens för att avverka i förtid måste skälen tydligt framgå, säger Carina Strömberg, distriktschef i Jönköping.

Efter en godkänd avverkningsanmälan har skogsägaren fem år på sig att avverka. Siffrorna visar alltså den skog som markägaren planerar att ta ned.

Mer information:

Erik Sollander, skogspolitisk strateg, 036-35 93 69, erik.sollander@skogsstyrelsen.se

Carina Strömberg, distriktschef Jönköping, 036-19 62 12, carina.stromberg@skogsstyrelsen.se

Hugo Delavaux, distriktschef Kalmar, 0492-756 93, hugo.delavaux@skogsstyrelsen.se

Vill du tala med chefen i ditt distrikt eller har andra frågor? Kontakta:

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum