Norrköpings kommun

Betygsresultaten fortsatt stabila för årskurs 9

Dela

Den första preliminära sammanställningen av betygen för eleverna i årskurs 9 i Norrköpings kommunala skolor är nu klar. Den visar att betygen ligger på en stabil nivå.

– Våra lärare och övriga medarbetare har gjort ett extraordinärt arbete under året tillsammans med våra elever. Att bedriva undervisning med kontinuitet och kvalitet under de påfrestningar som den pågående pandemin innebär har varit en jätteutmaning. Årets resultat innebär en liten dipp på ett par resultatmått jämfört med förra året men är i linje med vår prognos, och vi fortsätter tillsammans att arbeta klokt och målmedvetet för en fortsatt positiv utveckling. Kvalitetsarbetet och den stora delaktigheten på varje enhet lägger grunden, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

De tre resultatmått som mäts är meritvärde, gymnasiebehörighet och antal elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen. Höstterminen 2021 innebär att de två första minskar något medan det sista ökar.

– Vi är glada över att elevernas betyg ligger på en stabil och högre nivå än för några år sedan, i synnerhet efter ytterligare ett år där den pågående pandemin inneburit extra tuffa förhållanden för både elever och lärare. Vi kommer fortsätta att arbeta för att ge Norrköpings elever ännu bättre förutsättningar att lyckas nå höga resultat, säger utbildningsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).  

Statistik höstterminen 2021

Meritvärde
Det genomsnittliga meritvärdet är 209 poäng höstterminen 2021, vilket är marginellt lägre än höstterminen 2020 men i linje med prognosen. Både flickors och pojkars resultat har minskat något. Den skillnad i meritvärde som finns mellan flickor och pojkar har ökat en aning denna hösttermin. De senaste åren har det varit en minskad spridning mellan de kommunala skolornas resultat men nu kan en ökad spridning anas.

Gymnasiebehörighet
Med nuvarande betyg uppnår 74 % av eleverna i årskurs 9 behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är i paritet med det förväntade resultatet. Föregående hösttermin var motsvarande gymnasiebehörighet 76 %. Flickornas resultat är relativt oförändrat medan pojkarnas minskat. Detta medför att skillnaden mellan könen ökat och är tydlig på totalnivå. Dock finns det flera kommunala skolor där istället pojkarna i högre utsträckning når gymnasiebehörighet.

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen
Drygt 64 % av eleverna uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen. Motsvarande resultat för höstterminen 2020 var 63 %. Resultatmåttet har en stor likhet med gymnasiebehörigheten och varierar mellan skolor på ett liknande sätt.

Höstterminsbetyg åk 9, Norrköpings kommunala skolor – utveckling över tid

Resultatmått

2017

2018

2019

2020

2021

Meritvärde

200

207

211

211

209

Gymnasiebehörighet

70%

73%

75%

76%

74%

Uppnått kunskapskraven i alla ämnen

58%

60%

64%

63%

64%

Kontakt:
Sofie Lindén
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 072-581 28 00

Kikki Liljebladh (S)
Titel: utbildningsnämndens ordförande
Telefon: 070-628 59 28

____________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum