Uppsala Vatten och Avfall AB

Bevattningsförbudet har sparat 10 miljoner liter vatten

Dela

Sommarens bevattningsförbud i Vattholma, Skyttorp, Lövstalöt och Bälinge har gett önskat resultat med en besparing på runt 10 miljoner liter vatten. Det är 70 000 personers genomsnittliga vattenförbrukning under ett dygn.

– Det är bra att bevattningsförbudet har lett till en så pass stor besparing. Det är inte hållbart eller smart att fortsätta att vattna gräsmattor med dricksvatten. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi har upplevt acceptans och förståelse hos våra kunder för att vi måste ta till åtgärder i de områden där grundvattennivåerna är låga. Vi måste säkra tillgång till rent dricksvatten som livsmedel i första hand, säger Bertil Lustig, chef på Dricksvattenavdelningen på Uppsala Vatten.

Allt vatten som människor har sparat har gett vårt grundvattenförråd välbehövlig tid att återhämta sig. Nederbörden från oktober 2018 till april 2019, då huvuddelen av grundvattenbildningen sker, var ungefär 15 procent lägre än normalt. I Uppsala kommun hämtas grundvatten från elva olika vattentäkter och vid tre av dessa var grundvattennivåerna så pass låga under våren att Uppsala Vatten införde bevattningsförbud 1 maj. Dessa platser var Vattholma, Skyttorp samt Lövstalöt och Bälinge som har en gemensam vattentäkt. Det som har regnat under sommaren har fyllt på vissa vattentäkter i viss mån men i huvudsak går det som regnar från maj till och med september till växtlighet och fyller inte på grundvattnet.

– Låga grundvattennivåer är ett nytt problem i Uppsala kommun och vi behöver alla tänka om hur vi använder vårt dricksvatten. Eftersom vi har flera mindre lokala vattentäkter som är känsliga för långa perioder med lite nederbörd är det inte otänkbart att vi kommer få se fler bevattningsförbud framöver. Även om vi gör åtgärder så som borrar ny brunn i Lövstalöt och letar efter fler vattenkällor i Järlåsa, så behöver vi alla inse att vatten är en naturresurs som vi behöver använda varsamt. I första hand är vårt uppdrag att se till att våra kunder har rent dricksvatten, säger Bertil Lustig.

Grundvattennivåerna är låga i hela Sverige och vattennivåerna i Uppsala följs kontinuerligt. På www.uppsalavatten.se/grundvattennivaer uppdateras varje månad läget i de olika vattentäkterna i Uppsala kommun.

Bevattningsförbudet gäller till och med 30 september 2019.

Bevattningsförbudet innebär:

Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.

Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla i stället upp regnvatten i exempelvis en regntunna och använd för att vattna med.

Du får inte tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.

Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala.

Uppsala Vatten är ett kommunägt bolag som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat fjorton vattenverk, 10 avloppsreningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Vi sköter även om 680 kilometer vattenledningar, 850 kilometer avloppsledningar och ett 100-tal pumpstationer.

Våra kunder är privatpersoner och företag i Uppsala kommun. Vi är omkring 210 anställda med en nettoomsättning på drygt 520 miljoner kronor (2015).

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum