Europaparlamentet

Bevilja EU-kandidatstatus till Ukraina och Moldavien utan dröjsmål, kräver Europaparlamentet

Dela

EU:s stats- och regeringschefer måste leva upp till sitt historiska ansvar och ge en tydlig politisk signal till Ukraina, Moldavien och Georgien som bekräftar ländernas europeiska perspektiv.

  • Georgien bör också bli ett kandidatland när landet har genomfört de reformer som krävs.
  • Inget "snabbspår" till EU-medlemskap. Anslutning till EU endast på grundval av meriter och när kriterierna är uppfyllda.
  • Utvidgning ligger i EU:s eget intresse.

Med 529 röster för, 45 emot och 14 nedlagda röster antog Europaparlamentet på torsdagen en resolution som uppmanar stats- och regeringscheferna - som håller sitt EU-toppmöte idag och imorgon - att ge Ukraina och Moldavien status som EU-kandidatländer "utan dröjsmål". EU:s ledare bör bevilja Georgien samma status "så snart landets regering har uppfyllt" de prioriteringar som anges i Europeiska kommissionens yttrande.

Om EU beviljar kandidatstatus skulle detta, mot bakgrund av det brutala ryska anfallskriget mot Ukraina, visa på ledarskap, beslutsamhet och klarsynthet, säger ledamöterna. De betonar att det inte finns något "snabbspår" för EU-medlemskap och att anslutningen fortfarande är en meritbaserad och strukturerad process som kräver att kriterierna för EU-medlemskap uppfylls och är beroende av att reformer genomförs ändamålsenligt.

Stolta och engagerade medlemmar i den europeiska familjen
Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien att ”otvetydigt visa sin politiska beslutsamhet att genomföra sina medborgares europeiska ambitioner” genom att påskynda utvecklingen med betydande reformer så att kriterierna för EU-medlemskap så snart som möjligt uppfylls.

Ledamöterna betonar att ukrainare, moldavier och georgier förtjänar att leva i fria, demokratiska och välmående länder som är stolta och engagerade medlemmar i den europeiska familjen. De uppmanar Europeiska rådet att ta det första viktiga steget mot att uppfylla människornas strävan i dessa tre länder.

Inget alternativ till EU-utvidgning, för EU:s eget bästa
Europaparlamentet betonar i resolutionen att det inte finns något alternativ till utvidgning. ”Mer än någonsin tidigare är utvidgning en geostrategisk investering” i ett stabilt, starkt och enat EU. Ett fullvärdigt EU-medlemskap för länder som strävar efter kandidatstatus ligger i EU:s eget politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska intresse. Europaparlamentet uppmanar EU:s stats- och regeringschefer att vid mötet den 23–24 juni 2022 ge grönt ljus åt utvidgningsprocessen på västra Balkan.

Bakgrund
I artikel 49 i EU:s fördrag fastställs att varje europeiskt land som respekterar de värden som avses i artikel 2 och som förbinder sig att främja dem får ansöka om att bli medlem av EU. Rådet beslutar enhälligt om nya EU-medlemskap efter att ha hört kommissionen och efter godkännande av Europaparlamentet.

Ukraina (den 28 februari), Moldavien och Georgien (båda den 3 mars) ansökte om EU-medlemskap efter Rysslands militära anfall mot Ukraina. Kommissionen publicerade den 17 juni sina yttranden om de tre ansökningarna och rekommenderade rådet att godkänna Ukraina, Moldavien och Georgiens planer på att bli EU-medlemsländer.

Frågan återfinns på Europeiska rådets dagordning när stats-och regeringscheferna idag och imorgon sammanträder i Bryssel. Inför sammanträdet träffade stats- och regeringscheferna under morgonen sina motsvarigheter från västra Balkan.

Länkar

Antagen text (23 juni 2022)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/texts-adopted.html

Video från debatten (22 juni 2022)
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=8ec10b48-8934-1b3b-e92b-d23beffbbb1e&date=20220622#

Uttalanden från ordförandena för Europaparlamentets politiska grupper inför Europeiska rådets sammanträde 23-24 juni (9 juni 2022)
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220608IPR32523/ep-groups-leaders-statement-in-view-of-23-24-june-european-council

Webbsändningar, filmklipp, foton och ljudklipp
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum