Länsstyrelsen Östergötland

Beviljat förvärvstillstånd för Kinda Bjärkefall

Dela

Länsstyrelsen Östergötland har på måndagen beviljat familjen Douglas ansökan om att få förvärva Kinda Bjärkefall 2:1.

Ärendet avser en jord- och skogsbruksfastighet om cirka 900 hektar med två bostadshus i Tidersrums socken. Sedan ansökan kom in den 14 juli har ärendet beretts för att reda ut påverkan på sysselsättning och bosättning. Samtidigt har en sammanslutning av på orten verksamma lantbruksföretagare meddelat intresse att istället köpa fastigheten. Uppgifter har hämtats in från kommunen och från de alternativa köparna. Även familjen Douglas har kommit in med kompletterande information.

Ett av jordförvärvslagens huvudsyften är att gynna bosättning och sysselsättning i glesbygd. Familjen

Douglas har deklarerat att en förvaltare ska anställas och vara bosatt på den nyligen förvärvade grannfastigheten i Hudda. Förvaltaren ska tillse bägge gårdarnas skötsel och renoveringen av Bjärkefall. Totalt ska fastighetens byggnader rustas upp för tre miljoner kronor, enligt sökanden.

Länsstyrelsen gör bedömningen att den aviserade anställningen och bosättningen av en förvaltare innebär att sysselsättningen på orten främjas enligt den nivå som avses i jordförvärvslagens sjunde paragraf.

För stöd till bedömningen har lagens förarbeten använts som underlag, främst då Regeringens proposition 2004/05:53 om Ändringar i jordförvärvslagen.

Mer information framgår av beslutet med diarienummer 606-8055-17.

Kontakter

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland