Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Bidrag till åtta lokala resurscentra

Dela

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat om bidrag till åtta lokala resurscentra. Pengarna ska användas till att bygga upp mötesplatser som är en länk mellan boende i området och föreningslivet. Ett resurscenter ska erbjuda stöd och vägledning, så att de boende får bättre möjligheter att framföra sina åsikter och påverka beslut.

De som får bidrag är:

SIOS, Alby Botkyrka, 640 00 kronorFolkets Hus och Parker, Husby, Stockholm, 556 000 kronor

Folkets Hus och Parker, Vivialla, Örebro, 606 000 kronor

Föreningen Dignits. Jordbro, Haningen, 243 000 kronor

Hållbar utveckling i Skåne, Rosengård, Skåne, 565 000 kronor

Klockaretorpet i Samverkan, Norrköping, 692 000 kronor

Neutrala Ungdomsföreningen, Norra Biskopsgården, Göteborg, 692 000 kronor

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, 185 000 kronor

Sammanlagt har 4 150 000 kronor getts i bidrag.

-Det är viktigt att det finns mötesplatser och verksamhet som stärker det lokala engagemanget i bostadsområden. Det skapar delaktighet och social samvaro som hjälper många människor i vardagen och med att se sammanhang i samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

Föreningen SIOS: I Botkyrka arbetar SIOS med dialogforum och seminarier på temat demokratisk delaktighet. De ordnar bland annat nätverkskonferenser med andra föreningar och politiker. 

Folkets Hus och parker i Husby: I Husby är projektet inriktat på verksamhet med kvinnokafé, skrivarverkstad, tidning, diskussioner och föreläsningar.

I Vivalla arbetar Folkets Hus och parker för att samordna lokala föreningar och ta fram informations- och metodmaterial om hur boende kan vara delaktiga. 

Föreningen Dignitas kommer att anordna seminarier och workshops om demokrati, diskussionskvällar, kulturella evenemang och möten med politiker och beslutsfattare. 

Hållbar Utveckling i Skåne kommer att ha rådgivning och studiecirklar samt anordna seminarier med inbjudna politiker.

Klockaretorpet i Samverkan får bidrag för att anordna seminarier och workshops, studiebesök och möten med politiker och beslutsfattare. 

Neutrala Ungdomsföreningen får bidrag för verksamhet med rådgivning, samhällsinformation, jobbförmedling och praktikplatser på lokala företag samt workshops och framtidsverkstäder tillsammans med de boende. 

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala kommer att anordna föreläsningar, diskussionsforum, politikerträffar, föreningsträffar, kulturevenemang och möten med kommunala tjänstemän. 

För kontaktpersoner till respektive projekt kan kontakt tas med kommunikationschef Anders Hagquist vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, 070 – 663 39 18.

Nyckelord

Kontakter

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SSU Skåne räknas bort när statsbidrag tilldelas12.12.2018 09:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har idag beslutat om tilldelningen av organisationsbidrag till SSU för 2019. SSU får fortsatt statsbidrag, men får inte tillgodoräkna sig de föreningar och medlemmar som ingår i SSU Skåne. Beslutet har fattats mot bakgrund av SSU Skånes upprepade brister att leva upp till demokratikriteriet, som är ett krav enligt förordningen som styr bidraget. Bristerna hos SSU Skåne har framkommit under hösten 2018.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum