If Skadeförsäkring

Bilburna föräldrar skapar trafikoro runt skolorna i vinter

Dela

Ifs årliga trafiksäkerhetsundersökning visar på oroväckande siffror. Risken för farliga situationer ökar runt Sveriges skolor under vintern samtidigt som trafiken kring skolorna tilltar. Detta skapar oro hos både rektorer och föräldrar. Var sjätte rektor uppger att det sker fler trafikincidenter under vinterhalvåret.

Snart öppnar de flesta av landets skolor igen för terminen. Sedan 2006 har försäkringsbolaget If genomfört en årlig undersökning bland rektorer om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. I senaste undersökningen har även föräldrar och rektorer på gymnasienivå deltagit. Resultatet visar att mer biltrafik under vintermånaderna skapar oro – hos såväl rektorer som föräldrar. Många rektorer uppger även att skolorna inte vidtar några extra åtgärder under vintertid – trots att trafiksäkerheten försämras när mörkret faller på. 

– Mer trafik runt skolor, mörker, bländande ljus och barn som rör sig runt bussar och bilar gör riskerna större på vintern. Det är nu än viktigare att se över trafikmiljön runt skolan. Säker avstigning från både buss och bil, enkelriktad trafik och att separera gång och cykeltrafik från motorfordon är bara några tips som kan bidra till en säkrare skoltrafik, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Undersökningen visar att den största trafikfaran anses vara föräldrar som inte anpassar hastigheten efter förutsättningarna och att många fordon rör sig runt skolorna.

– Svaren i undersökningarna gör risken för en ond spiral uppenbar – att föräldrar väljer att skjutsa sina barn just för att man oroar sig för trafiksituationen. Detta kan förvärra situationen ytterligare, säger Irene Isaksson Hellman.

En del rektorer uppger att föräldrarnas attityd till trafikreglerna har försämrats de senaste åren. För att öka trafiksäkerheten är föräldrar och rektorer eniga – fler föräldrar och elever måste anpassa avstånd och hastighet och det bör införas bilfria zoner runt skolorna.

– Vår undersökning visar att det finns stora skillnader på skolor runt om i landet, skolor där man känner sig trygg med trafikmiljön och skolor där betydande förbättringar behövs. En bra väg att gå är gemensamt ansvar och samarbete mellan föräldrar, kommun och skola, säger Irene Isaksson Hellman.

En närmare granskning av storstadsregionerna visar att i samtliga regioner upplever drygt 40 procent av rektorerna att det är mer trafik runt den egna skolan under vinterhalvåret. Samtliga regioner svarar att bil som färdsätt till skolan har ökat.

Resultat från Ifs senaste skoltrafikundersökning:

Svar från rektorer om trafiksäkerheten runt skolan

 • 50% anser att trafiksäkerheten runt skolan är ett problem
 • 40% anser att det är mer biltrafik vid skolan idag än för tre år sedan

Rektorer om trafikincidenter runt skolan

 • 52% är oroliga för att en allvarlig trafikincident ska inträffa runt den egna skolan
 • 27% har upplevt en trafikincident vid skolan under tiden de arbetat på skolan

Svar från rektorer om trafiksituationen runt skolan under vinterhalvåret

 • 46% upplever mer trafik runt skolan under vinterhalvåret
 • 16% anser att det är fler trafikincidenter under vinterhalvåret
 • 43% av rektorerna uppger att de inte vidtar något extra åtgärder för trafiksituationen under vinterhalvåret

Svar från rektorerna om föräldrars bilkörning runt skolan

 • 31% anser att föräldrar som inte anpassar hastigheten utgör den största trafikfaran under vinterhalvåret
 • 40% anser att den viktigaste åtgärden för att öka trafiksäkerheten under vinterhalvåret är att föräldrar och elever anpassar hastigheten

Svar från rektorerna om kommunernas arbete med trafiksäkerhet runt skolan

 • 40% anser inte att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö runt skolan

 

Differenser bland Sveriges storstadsregioner – Stockholm, Västra Götaland och Skåne – enligt svar från rektorer:

Regionernas upplevelse av trafiksäkerheten runt skolan:

 • Stockholm: 50% anser att det är ett problem
 • Västra Götaland: 44% anser att det är ett problem
 • Skåne: 54,7% anser att det är ett problem

Samtliga regioner svarar att bil som färdsätt till skolan har ökat

Regionerna om biltrafiken nu jämfört med för tre år sedan:

 • Stockholm: 34,3% upplever att det är mer trafik idag
 • Västra Götaland: 45,2% upplever att det är mer trafik idag
 • Skåne: 53,3% upplever att det är mer trafik idag

Regionerna om trafiksituationen runt skolan under vinterhalvåret:

I samtliga regioner upplever ungefär 40% att det är mer trafik runt den egna skolan under vinterhalvåret

Regionerna gällande frågan om de vidtar några extra åtgärder under vinterhalvåret för att minska trafikriskerna:

 • Stockholm: 44,6% uppger att det inte vidtas någon åtgärd
 • Västra Götaland: 36,7% uppger att det inte vidtas någon åtgärd
 • Skåne: 42% uppger att det inte vidtas någon åtgärd

Så här många rektorer uppger att de inte anser att kommunerna gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö:

 • Stockholm: 47,1% anser inte att kommunerna gör tillräckligt
 • Västra Götaland: 34,3% anser inte att kommunerna gör tillräckligt
 • Skåne: 35,3% anser inte att kommunerna gör tillräckligt

Regionerna om hur föräldrarna följer gällande trafikregler runt skolan:

 • Stockholm: 38,8% av föräldrarna följer inte trafikreglerna särskilt väl
 • Västra Götaland: 22,9% av föräldrarna följer inte trafikreglerna särskilt väl
 • Skåne: 33,3% av föräldrarna följer inte trafikreglerna särskilt väl

Om undersökningen:
För fjortonde året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning. Undersökningen gjordes bland Sveriges grundskolerektorer och gymnasierektorer under perioden 17 september - 8 oktober 2020. 1091 rektorer besvarade enkäten, som gjordes via e-post.

Nyckelord

Bilder

Om

If Skadeförsäkring
If Skadeförsäkring

106 80 Stockholm

+46 771-43 00 00

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den finska bankkoncernen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum