Linköpings kommun

Bildningsnämnden: En miljon till tävlingar och motivationshöjande projekt

Dela

Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 23 november, att bevilja utvecklingsmedel till 13 utvecklingsprojekt på sju av Linköpings gymnasieskolor. Alla gymnasieskolor har under hösten kunnat ansöka om pengar hos bildningsnämnden för egna utvecklingsprojekt.

– Vi ökar möjligheterna för gymnasieskolorna att pröva nya idéer. Projekten syftar till att stärka elevernas motivation och förnya deras metoder att lära, men också till att hitta nya och bättre undervisningssätt, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande för bildningsnämnden.

Projekten ska bygga på vetenskaplig grund och utgå från något eller några av följande områden:

  • Studieteknik och motivationshöjande åtgärder
  • Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt
  • Jämställdhet
  • Psykisk ohälsa
  • Trygghet och studiero

Inom ramen för utvecklingsmedlen kan gymnasieskolorna även ansöka om medel i syfte att möjliggöra för elever att delta i tävlingsverksamhet. Flera av Linköpings gymnasieskolor får medel för att  delta i tävlingar inom såväl yrkesprogram som högskoleförberedande program.

– Det är glädjande att det finns en stor efterfrågan på medel för att uppmuntra och möjliggöra för elever att kunna delta i tävlingar. Att tävla innebär träning och motivation för yrkesskicklighet. Vi avsätter medel för att elever på yrkesprogram och på teknikprogrammet ska kunna delta i yrkes-SM. Därtill ges medel för att elever ska kunna delta i en språkolympiad som syftar till att stärka motivationen och intresset för moderna språk, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande för bildningsnämnden.

En nyhet är att man har kunnat söka medel för studiero. Birgittaskolan är en av de skolor som ha tagit chansen och beviljats utvecklingsmedel inom området. De fortsätter sitt pågående aktiva arbete med att stärka ledarskapet i klassrummen och skapa studiero.

– Det finns ett behov av att stärka arbetet med ungas psykiska hälsa. Även bland skolor där kunskapsresultaten generellt är goda har man sett att elever inte mår så bra. Ett antal skolor får därför tillskott för att arbeta med projekt som handlar om hälsa och studieteknik för att minska elevers stress och oro säger, Karin Granbom Ellison.

Berzeliusskolan - Livskunskap för nyanlända 100 000 kronor.
Birgittaskolan – Tävlingsverksamhet 75 000 kronor.
Birgittaskolan - Studiero 75 000 kronor.
ALG - Motivationshöjande arbetssätt i SVA 258 000 kronor.
ALG - Tävlingsverksamhet inom yrkesprogram 200 000 kronor.
Björkö Fria Gymnasium - Motivation och hälsa 44 000 kr
Katedralskolan - Språkolympiaden 15 000 kronor
Katedralskolan - Studieteknik och hälsa 117 500 kronor
Klara Gymnasium - Studielyftet 100 000 kronor
Berzeliusskolan - Tävlingsverksamhet 20 000 kronor
Berzeliusskolan - Läsutveckling och språkutvecklande arbetssätt 50 000 kronor
Berzeliusskolan - Temadag psykisk ohälsa 16 000 kronor
Berzeliusskolan - Stresshantering och studieteknik 15 000 kronor

För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) 072-582 81 74.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum