Linköpings kommun

Bildningsnämnden: Stöd till nyanländas företagande

Dela

Nyanlända ska få stöttning i att starta företag, och sommarjobb för unga blir feriejobb. Det är några av de förslag som Bildningsnämnden i Linköping ska ta beslut om under onsdagen.

Ärende 11: Stöd till nyanländas företagande

För att stötta nyanlända som har intresse av att starta företag ska Nyföretagarcentrum medverka vid den samhällsorientering som nyanlända genomgår. Nyföretagarcentrum ska också erbjuda regelbunden rådgivning på Medborgarkontoren.

Bildningsnämnden finansierar projektet med 600 000 kronor för 2018. Det förväntas nämnden besluta vid dagens sammanträde.

– Kommunen gör flera insatser för att underlätta anställningar för nyanlända. Nu kompletterar vid det med stöd för att starta och driva företag. Det är bra att arbeta med båda perspektiven, säger Karin Granbom Ellison (L), bildningsnämndens ordförande.

Överenskommelsen med Nyföretagarcentrum, precis som andra insatser, har det långsiktiga målet att den enskilde ska nå egen försörjning och integreras i samhället.

Nyföretagarcentrum kommer att delta vid cirka 20 träffar då nyanlända får samhällsinformation. Dels ska samhällsinformatörerna få ökad kompetens, dels ska nyanlända få information om företagande och Nyföretagarcentrum.

Under ett år ska personal från Nyföretagarcentrum finnas på kommunens tre Medborgarkontor två timmar per vecka för att höja kompetensen hos Medborgarkontorens anställda, för att de i sin tur ska kunna ge information och råd om nyföretagande. Nyföretagarcentrum ska också ge rådgivning om nyföretagande direkt till besökare på Medborgarkontoren.

Nyföretagarcentrum är en stiftelse som finansieras av det lokala näringslivet och kommunen, samt genom att driva projekt åt externa aktörer. Grunden för verksamheten är att ge kostnadsfri rådgivning till den som vill starta företag. Nyföretagarcentrum genomför cirka 500 rådgivningsinsatser per år, som resulterar i 150-200 nya företag per år.

  

Ärende 22: Nya riktlinjer för feriejobb

Feriejobb ska gå till de ungdomar som av sociala eller medicinska skäl har störst behov av det. Det blir ett ännu tydligare fokus i bildningsnämndens nya riktlinjer. Sommarjobben blir nu till feriejobb eftersom jobb kan ske på samtliga skollov.

Vid sammanträde i dag, onsdag, tar bildningsnämnden beslut om de nya riktlinjerna.

Tidigare har nämnden slagit fast hur många ungdomar som varje år skulle få sommarjobb. Nu fastställer man i stället ett antal timmar för feriearbete på årsbasis, upp till 90 000 arbetstimmar. Det innebär att ungdomar som är i behov av feriejobb kan få arbete på samtliga ferier.

– Det blir ett mer individanpassat stöd, utifrån ungdomarnas behov, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L).

Ungdomar i åldern 15-20 år med sociala, medicinska eller ekonomiska skäl liksom ensamkommande barn är målgrupperna för kommunalt finansierade feriearbeten. Syftet med jobben är att ge kunskap och erfarenhet från arbetslivet samt öka ungdomarnas möjligheter till egen försörjning i framtiden.

Under feriearbeten kan ungdomarna arbeta inom kommunala eller privata verksamheter i syfte att få utvecklas och få större kunskap om arbetslivets krav. Det ska finnas handledare på arbetsplatserna.

Ungdomarna anmäler sitt intresse själva till feriejobb via kommunens webbplats. Den tidigare lottningen försvinner. Samarbete med kultur- och idrottsföreningar kvarstår. Där kan ett flertal ungdomar utveckla sitt ledarskap. Även de ungdomar som inte tillhör målgrupperna för feriejobb kan få stöd för att söka ordinarie feriearbeten. De kan till exempel få hjälp med att skriva CV, personliga brev och intervjuförberedelser inom det som erbjuds via Arbetsförmedlingen.

– I tider med gott läge på arbetsmarknaden vill vi uppmuntra unga att söka ordinarie feriejobb och ge dem stöd i den processen. Med riktlinjerna för feriejobb fokuserar vi på dem med störst behov, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison.

Bildningsnämnden satsar drygt tolv miljoner kronor på feriejobb 2018.

Kontakter

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum