Linköpings kommun

Bildningsnämnden: Utvärdering av skolövergång och satsning på digital kompetens

Dela

Bildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Bildningsnämnden satsar även extra medel i budgeten för att säkerställa att alla elever i Linköpings gymnasieskolor får digital kompetens.

Ärende 7: Utvärdering övergång mellan grundskola och gymnasieskola

Bildningsnämnden ger utbildningskontoret i uppdrag att säkerställa övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Målet är att överlämningen mellan grundskola och gymnasium ska fungera bättre så att alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen. Elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar och hög frånvaro är i fokus.

Bakgrunden är en utvärdering med gymnasieskolans rektorer och specialpedagoger som visar att den individuella överlämningen av behöriga elever till nationella program inte fungerat tillfredsställande inför läsåret 2017/18. Det finns ett behov av att skapa forum för samverkan mellan grundskolan årskurs 7-9 och gymnasieskolan som syftar till att skapa en samsyn och tydliggöra elevers behov. Därtill behöver säkerställas att personal har kunskap i det tekniska system som ska stödja överlämnandet. Eftersom många gymnasieelever kommer från andra kommuner och fristående skolor behöver även detta tas med i arbetet.

– Genom en fungerande övergång mellan grundskola och gymnasium har vi större möjligheter att tidigt uppmärksamma frånvaro och behov av insatser. Vi får då bättre möjligheter att snabbare sätta in stöd till de elever som behöver det. Om stödet kommer för sent finns risk att eleverna inte når gymnasieexamen, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison.

Förslag på förbättringsåtgärder är att säkerställa att rektorer, administratörer och specialpedagoger har kunskap om rutinen för överlämnande av information rörande elevers behov av stöd. Under 2018 ska ett utvecklingsarbete kring övergången mellan grundskola och gymnasieskola genomföras. Utvecklingsarbetet kommer att ske i samverkan med barn- och ungdomsnämnden.

Ärende 10: Internbudget 2018 och digital kompetens

Bildningsnämnden satsar extra medel i budgeten för att säkerställa att alla elever i Linköpings gymnasieskolor får digital kompetens. Satsningen innebär bland annat digitala verktyg till elever i form av datorer, utbyggnad av digital infrastruktur, exempelvis trådlösa nätverk, kompetensutveckling för personalen, samt digitala läromedel.

I Bildningsnämndens budget avsätts cirka 8,8 miljoner kronor till digitaliseringen, vilket är den enskilt största satsningen i internbudgeten och motsvarar en satsning på ungefär 1750 kr per elev. Varje elev ska få ett eget digitalt verktyg, oftast en egen dator en så kallad Crome book, att använda i skolarbetet och det ska ges ekonomiskt utrymme för kompetensutveckling av personal.

Skälen till att alla elever i Linköping ska få möjlighet att utveckla digital kompetens är flera.

  • För att kunna verka och leva i dagens samhälle som präglas av ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt
  • För att förbereda för fortsatta studier och arbetsliv
  • För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar


    – Vi tar nu ett stadigt grepp för att Linköpings gymnasieskolor ska hänga med i den digitala utvecklingen. Genom en ordentlig resursförstärkning säkerställs att vi kan leva upp till nya nationella ambitioner och krav om att eleverna ska få digital kompetens. Varje elev ska ha tillgång till digitala verktyg och lärarna ska få kompetensutveckling så att datorer och digitala läromedel utnyttjas på bra sätt i skolan för att förbättra elevernas lärande, säger bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Claes LundkvistPresskommunikatör

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0727-336477claes.lundkvist@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum