Mobility Sweden

Bilen är det mest betydelsefulla transportmedlet för arbetsmarknaden i Sverige

Dela

Bilen har en avgörande betydelse för Sveriges arbetsmarknad visar en färsk rapport från analysföretaget WSP. Om arbetspendling med bil skulle upphöra skulle Sverige gå från 69 arbetsmarknader till hela 257 lokala arbetsmarknader, vilket kan jämföras med att Sverige består av 290 kommuner.

- Det är helt uppenbart att bilen knyter ihop Sveriges arbetsmarknader. Skulle vi till exempel ta bort bilpendlingen för Skåne skulle tre lokala arbetsmarknader öka till 28 lokala arbetsmarknader. Detta skulle få stora negativa konsekvenser för individens möjlighet att förflytta sig, företagens möjlighet att få tag på rätt kompetens och därmed för Sveriges tillväxt, säger Jessica Alenius Vice VD på BIL Sweden.


Debatten kring bilen har de senaste åren handlat om negativa aspekter så som klimatpåverkan, trängsel eller trafikolyckor. Fordonsbranschen genomgår nu en stor omställning med elektrifiering och automatisering, vilket skapar förutsättningar för hållbar och säker mobilitet. Bilen för med sig många bra aspekter. Den knyter ihop arbetsmarknader, kortar ofta restider, genererar mobilitet och frihet.


- Vi vill med denna rapport lyfta fram bilens positiva egenskaper som sällan diskuteras. Bilens egenskaper är ovärderlig inte minst för arbetsmarknaden. Bilen innebär oftare kortare restider eller möjlighet att nå fler arbetsplatser. Bilen kopplar samman Sveriges kommuner i flera arbetsmarknader, fortsätter Tina Thorsell, näringspolitisk chef på Transportföretagen.


WSP har inte bara analyserat bilens betydelse för arbetsmarknaden utan även bilens betydelse för människors vardag. Även här är bilden tydlig. Bilen dominerar även för vardagsmobilitet och för livskvaliteten.


- Bilen skapar förutsättningar för många hushåll att utöva en aktiv fritid. Bilen dominerar alla typer av resor och är en viktig pusselbit för att människor ska kunna få ihop vardagen med arbete, service- och inköpsresor och fritidsresor. Framtidens hållbara lösningar ligger i elektrifiering och ny teknik för smartare parkeringslösningar, inte i lägre krav på mobilitet och tillgänglighet, avslutar Tommy Letzén, vd för MRF.


Rapporten är beställd av BIL Sweden, MRF och Transportföretagen.

Klicka här för att ta del av hela rapporten.


För mer information kontakta:
Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden, 070-235 63 19
Tina Thorsell, Samhällspolitisk chef Transportföretagen, 08-762 71 14
Tommy Letzén, VD MRF, 070-543 20 37

Bilder

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden (fd BIL Sweden) är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 180 000 personer globalt, varav 65 000 i Sverige och har en global omsättning på 793 miljarder kronor.

    • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

    • Fordonsindustrin svarar för drygt 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Fortsatt starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad1.8.2022 09:07:39 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och i juli registrerades 17 834 nya bilar, vilket är ca 6 procent fler jämfört med juli förra året. I fjol bromsade dock registreringarna in efter en kraftig ökning i juni efter förändrade skatteregler. Hittills i år har 162 016 nya personbilar registrerats, vilket är ca 15 procent färre jämfört med i fjol. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin. Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Färre registreringar under juni samt första halvåret för alla fordonsslag utom bussar1.7.2022 09:44:02 CEST | Pressmeddelande

- Den dämpade utvecklingen fortsätter på personbilsmarknaden och under första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, vilket är en minskning med nära 17 procent jämfört med i fjol. I juni registrerades 26 088 nya bilar, vilket är ca 28 procent färre jämfört med juni förra året. I fjol fick registreringarna en ordentlig skjuts uppåt, vilket berodde på att nya beräkningsgrunder för förmånsvärden infördes den 1 juli som gav höjd skatt för nya tjänste- och förmånsbilar. Detta bidrar till årets stora nedgång i juni. Samtidigt fortsätter utbudsproblemen att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Stora störningar i globala leverantörskedjor fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin till följd av både kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin. Kombinationen av produktionsstörningar, höjda energipriser, höjda kostnader för insatsvaror och transporter, svag krona och den allmänna oron får konsek

Nedjusterad prognos till följd av fortsatta störningar i leverantörskedjorna1.6.2022 10:28:32 CEST | Pressmeddelande

- Under maj i år registrerades 26 413 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 9 procent jämfört med i fjol. Årets maj månad har ett relativt svagt utfall baserat på att snittet för maj de senaste fem åren ligger på 29 000. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med ca 14 procent, jämfört med samma period förra året. Under maj var andelen bensinbilar ovanligt hög för innevarande år och blev den främsta drivlinan bland nyregistreringarna, vilket vi härleder till den skärpta malusen 1 juni men också till de långa leveranstiderna på laddbara bilar. Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden, med en total efterfrågan i konsumentledet som fortfarande är större än utbudet av fordon. Den utdragna komponentbristen är ett stort problem för fordonsindustrin till följd av kriget i Ukraina och Kinas nedstängningar på grund av pandemin - som medför att leveranstiderna blir ännu längre och kostnaderna ökar, säger Mattias Bergman, VD Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum