Bilister ska inte behöva acceptera bristfälliga lösningar från biltillverkaren

21.6.2017 11:08 | Motormännen

Dela

En biltillverkare skickade under hösten 2016 ut plastskydd att fästa i bilens front till vissa bilägare för att förhindra att motorn skulle frysa vintertid. I ett nytt vägledande beslut i Allmänna reklamationsnämnden, har ett antal bilägare fått rätt att häva köpet av bilen. Felet anses inte ha avhjälpts på ett varaktigt eller fackmässigt sätt.

Ofta väljer biltillverkare att åtgärda fel på nyare bilar genom särskilda servicekampanjer. Det är dock bilförsäljarna som har det köprättsliga ansvaret mot konsumenten. Det nya beslutet bekräftar att en åtgärd från tillverkaren inte ger vare sig bilhandlare eller verkstäder frihet från det ansvaret. Oavsett vad åtgärden omfattar så ska den vara fackmässig, varaktig och inte ge upphov till nya fel.

− Konsumentens reklamationsrätt är stark och tydlig. Även om en biltillverkare tycker att saken är ur världen har bilhandlare och verkstäder ett mer långtgående ansvar gentemot konsumenten, säger Milos Kosijer, tekniker på Motormännens riksförbund.

Felet på vissa modeller av Nissan Qashqai och Nissan Pulsar är att motorn riskerar att frysa vintertid. Nissans lösning var att skicka ut plastskydd till bilägarna att montera på bilens front vid svalare temperatur för att hindra kall luft från att ställa till med problem.

Enligt beslutet fann Allmänna reklamationsnämnden att åtgärden inte kan anses varaktig, samt att bilägaren inte är skyldig att medverka till avhjälpandet. Dessutom hade åtgärden gett upphov till ett nytt fel eftersom yttertemperatursensorn inte fungerade tillförlitligt när skydden satt på plats.

Nissans svar att alla garantier gäller även ifall de drabbade struntar i att montera skydden ansågs sakna betydelse, eftersom grundfelet ändå blir kvar hela bilens återstående livslängd.

− Motormännen anser att ARNs beslut innebär en trygghet för de bilköpare som har drabbats. De kan nu begära att köpet av bilen hävs. Konsumenter ska inte behöva acceptera en lösning bara för att tillverkaren anser att den är tillräcklig, eller för att bilhandlaren eller verkstaden hänvisar till detta. Avgörandet leder till att bilhandlare och verkstäder i vissa fall kan behöva kräva bättre åtgärder från tillverkarna, avslutar Milos.

ARNs vägledande beslut innehåller även en ny beräkning av nyttoavdraget, den summa som företaget får dra av på den ursprungliga köpeskillingen när bilägaren väljer att häva köpet. Avdraget, som ofta har baserats på såväl körsträcka som den tidsperiod ägaren har haft bilen, anges nu till en fast kostnad per mil. Tanken är att detta bättre ska spegla den faktiska nyttan, alltså körsträckan, och inte som tidigare möjlig nytta, tidsperioden.

Länk till beslutet

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som prövar tvister mellan enskilda konsumenter och företag. 2016 kom det in 2 369 anmälningar inom Motor-området, som hade flest avgjorda ärenden av alla områden 2016. Konsumenten fick rätt i 46 procent av de avgjorda ärendena. Källa: statistik från ARN

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 32
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Följ Motormännen

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste nyheterna från Motormännen

Så är skicket på Sveriges vägar – län för län19.7.2017 10:00Pressmeddelande

Motormännens vägombud har med innovativ teknik granskat kvaliteten på 73 000 km av Sveriges statliga vägnät och kan presentera exklusiva siffror och kartor – län för län. Resultatet visar att 1,3 % av det undersökta Europavägnätet, 0,9 % av det undersökta riksvägnätet och 2,1 % av undersökta länsvägnätet är underkänt och håller en så låg kvalitet att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera.

I vårt nyhetsrum kan du läsa de senaste nyheterna, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt nyhetsrum