GlobeNewswire

BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport april - juni 2018

Dela

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (info.bimobject.com).

Andra kvartalet 2018

 • Faktureringen ökade med 83 procent och uppgick till 33 MSEK (18).
 • Koncernens nettoomsättning ökade med 75 procent och uppgick till 28 MSEK (16). Fördelning mellan projekt och webservices (prenumerationer) var 40/60 procent (60/40).
 • Bruttomarginalen ökade till 86 procent (81).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades och uppgick till -15 MSEK (-17).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,31) före utspädning.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till -18 MSEK (-15).
 • Ackumulerat antal användare ökade och uppgick till cirka 845 000.
 • Ackumulerat antal nedladdningar uppgick till 25,5 miljoner.
 • Antalet tillverkare uppgick till 1230.
 • Styrelsen beslutade att påbörja processen för notering av bolaget vid Nasdaq Stockholm.

Viktiga händelser andra kvartalet

 • BIMobject ingår samarbete med Pipe Retail Solution för att effektivisera digital butiksplanering.
 • BIMobject tecknar avsiktsförklaring med det ledande amerikanska 3D-medie-bolaget Matterport.

VD-ord

EQT Ventures investering i BIMobject stärker våra tillväxtmöjligheter
EQT Ventures investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. I samband med affären tillförs BIMobject ny värdefull kompetens och kapital för att ytterligare accelerera nuvarande snabba tillväxt. Under kvartalet fortsatte verksamheten att visa styrka och nettoomsättningen ökade med 75 procent under kvartalet medan faktureringen steg med 83 procent.

Den 12 juli kunde vi meddela att vi ingått avtal med EQT Ventures som investerar 240 MSEK i BIMobject genom en riktad nyemission. Affären är ett resultat av många månaders samtal och förhandlingar och jag är otroligt nöjd med att få EQT Ventures som partner och aktieägare. Redan från början såg vi potentialen i ett samarbete. Vårt attraktiva erbjudande i en skalbar affärsmodell kan med stöd av deras samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande och internetbaserade globala bolag leda till en radikalt ökad tillväxttakt.

Växande plattform och ökad omsättning
Vid utgången av kvartalet passerade vi 845 000 aktiva användare. Tillsammans stod de för 3 300 000 nedladdningar under perioden.

Arbetet med att öka användarbasen och antalet nedladdningar är fortsatt prioriterat. Vår egen försäljning är i fokus och under kvartalet har vi anställt 47 nya medarbetare, främst säljare och utvecklare. Vi räknar med att säljare tar 6-12 månader innan de blir lönsamma, varför tillväxten tynger resultatutvecklingen.

Finansiellt visade kvartalet på en god tillväxt och nettoomsättningen steg med 75 procent. Omsättningen mätt som rullande 12 månader uppgick till 125 MSEK (62,2) vilket innebär en dubblering av verksamheten sedan juni 2017.

Faktureringen växte även den med starka 83 procent. Bruttomarginalen uppgick till 86 procent (81) och förbättrades som en följd av ökad omsättning och högre andel licensintäkter.

Ser man till våra tre geografiska regioner visade både Norden och övriga EMEA på mycket stark tillväxt, om än från låga nivåer. På den viktiga amerikanska marknaden växte nettoomsättningen med 22 procent under kvartalet och det pågår ett intensivt arbete för att bygga en effektiv säljorganisation.

Rörelseresultatet förbättrades något och uppgick till -15 MSEK (-17). Under kvartalet påverkades kostnaderna negativt av rekryterings- och lönekostnader för nyanställda samt marknadsföring. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader belastat resultatet med extra marknadskostnader.

Hercules och effektivare fastigheter
Initiativet för att marknadsföra konceptet Digitala byggnader mot den nordiska marknaden har fallit väl ut. Vi ser en betydande tillväxt i kvartalet drivet av fastighets- och lokalägare som testar vårt erbjudande runt digitala byggnader. Vår nordiska försäljning ökade med 167 procent under kvartalet. Hercules och Digitala byggnader synliggör för fastighetsägarna hur de via en egen molnlösning kan digitalisera och effektivisera processerna i planerings-, bygg- och förvaltningsfasen.  De europeiska fastighetsägarnas intresse för att arbeta mer digitalt är oerhört tydligt, vilket i sin tur ökar motivationen för arkitekter, designers och tillverkare att implementera BIM.

Etablerar kontor i Dubai
Genom förvärvet av samtliga bolag som ingick i sociala medier-plattformen The BIM Hub group etablerade vi ett kontor och en bas i Dubai för fortsatt tillväxt i den expansiva Mellanöstern-regionen. I förvärvet ingick viss personal, kundavtal, teknisk plattform, domäner, varumärken och all kunddata samt relationer på sociala medier-plattformen thebimhub.com.

Fortsatt produktutveckling och innovation
Vi fortsätter att knyta strategiskt viktiga samarbetspartner till verksamheten. Avsiktsförklaringen med USA-baserade Matterport, världsledande inom 3D-skanning, bekräftar att vi har en stark position på BIM-marknaden. Samarbetet innebär att vi ska arbeta för att integrera våra lösningar och därigenom underlätta för en digitalisering av befintliga fastighetsbestånd. Genom 3D-skanning av befintliga byggnader kan fastighetsägare i Herculeslösningar skapa kompletta BIM-modeller av sitt bestånd, vilket i sin tur kan generera mycket stora besparingar för fastighetsägare och byggare både vad gäller tid och kostnader.

Väl positionerade och goda framtidsutsikter
Med EQT Ventures som nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar. Tillskottet av både kapital och kompetens ökar kraftigt våra möjligheter att bli en global marknadsplats och "single source of truth" inom BIM. Med vår samlade kompetens kommer fokus på tillväxtskapande aktiviteter att intensifieras.

Tillväxten kommer att variera kvartal från kvartal, men sett till tillväxten för helår och rullande tolv månader upprepar vi våra mål om att vi ska nå en tvåsiffrig organisk tillväxt kommande år och att kassaflödet ska förbättras för 2018. Därtill ska vi utveckla samarbeten samt förvärva verksamheter som kan öka våra möjligheter att snabbt etablera oss på nya marknader.

Stefan Larsson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Larsson, VD och koncernchef i BIMobject
Tel. +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com

Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 - 685 29 00
E-mail: press@bimobject.com
______________________________________________
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Stefan Larssons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08:00 CEST.

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics completes enrollment in Phase II study with sevuparin7.1.2019 12:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, January 7, 2019. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces that the patient enrollment has been completed in the Phase II study with sevuparin in patients with sickle cell disease (SCD). The results from the study is expected in mid 2019. Modus Therapeutic's randomized, double blind study contains 140 SCD-patients with Acute Vaso Occlusive Crisis (VOC). It compares intravenously administered sevuparin with placebo. The primary endpoint of the study is the demonstration of a reduced time to resolution of patient's VOC. Clincal sites across Europe and the Middle East took part in the study that was conducted in conjunction with Modus Therapeutics' co development partner Ergomed. SCD has a high unmet medical need as there are currently no approved therapies for VOCs. It is an inherited blood disorder that affects between 90,000 to 100,000 patients in the U.S. and is characterized by severely painful VOCs that lead to organ damage due to a lack of o

Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics completes enrollment in Phase II study with sevuparin7.1.2019 12:00Pressmeddelande

STOCKHOLM, January 7, 2019. Karolinska Development's portfolio company Modus Therapeutics announces that the patient enrollment has been completed in the Phase II study with sevuparin in patients with sickle cell disease (SCD). The results from the study is expected in mid 2019. Modus Therapeutic's randomized, double blind study contains 140 SCD-patients with Acute Vaso Occlusive Crisis (VOC). It compares intravenously administered sevuparin with placebo. The primary endpoint of the study is the demonstration of a reduced time to resolution of patient's VOC. Clincal sites across Europe and the Middle East took part in the study that was conducted in conjunction with Modus Therapeutics' co development partner Ergomed. SCD has a high unmet medical need as there are currently no approved therapies for VOCs. It is an inherited blood disorder that affects between 90,000 to 100,000 patients in the U.S. and is characterized by severely painful VOCs that lead to organ damage due to a lack of o

Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A19.12.2018 12:07Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 19 december, 2018 Stillfront Group rekryterar ansvarig för M&A Stillfront Group, en marknadsledare inom 'free to play' online strategispel, annonserar idag att Marina Andersson har utsetts till ansvarig för M&A och kommer att ingå i koncernledningen. Marina har närmare tjugo års erfarenhet från investment banking och M&A. Hon har omfattande erfarenhet inom strategisk och finansiell rådgivning, affärsgenerering, projektledning inom förvärv och försäljningar av företag, finansiell analys, due diligence, samt företagsvärdering. Tidigare positioner inkluderar: Director, Deloitte's Corporate Finance Advisory team, Director, ICECAPITAL Securities, Associate Partner och Investment Manager, Deseven, samt M&A Analytiker på Carnegie. Marina har två magister-examen från Stockholms universitet och Russian Herzen State Pedagogical University. "Förvärv är en viktig del av Stillfronts affärsstrategi och vi är mycket glada att rekrytera Marina Andersson. Marinas breda erfarenhet och pr

Stillfront Group announces Head of M&A19.12.2018 12:07Pressmeddelande

PRESS RELEASE December 19, 2018 Stillfront Group announces Head of M&A Stillfront Group, a market leader in 'free to play' online strategy games, today announces that Marina Andersson has been appointed as Head of M&A and will be part of the Group's management team. Marina has close to 20 years track record of investment banking and M&A. She has extensive competence within strategic and financial advisory, deal generation, buy and sell side M&A project management, financial analysis, due diligence and company valuation. Former positions include: Director at Deloitte's Corporate Finance Advisory team, Director at ICECAPITAL Securities, Associate Partner and Investment Manager at Deseven, M&A Analyst at Carnegie. She holds two Master degrees from Stockholm University and Russian Herzen State Pedagogical University. "Acquisitions are a crucial part of Stillfront's business strategy and we are very pleased with the appointment of Marina Andersson. Marina's breadth of experience and profess

Oboya tecknar ett samarbetsavtal med Gaia avseende biomaterial13.12.2018 11:41Pressmeddelande

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya") har tecknat ett viktigt och långsiktigt samarbetsavtal avseende miljövänligt biomaterial med Gaia Biomaterials AB ("Gaia") i Helsingborg, Sverige. Avtalet innebär att Oboya använder Gaias biomaterial för tillverkning och utveckling av miljövänliga odlingsprodukter till odlingsindustrin. Oboya har under de senaste åren arbetat aktivt med innovation, miljö- och hållbarhetsfrågor och vårt mål är att främja miljö och hållbarhet inom odlingsindustrin genom att erbjuda miljövänliga odlingsprodukter till våra kunder. Oboya anser att användningen av biomaterial kommer att vara viktigt för framgång i omställningen till en fossilfri odlingsindustri världen över. Samarbetsavtalet innebär att Oboya använder Gaias biomaterial i sin produktion och att vi genom Gaias kompetens kan utveckla nya miljövänliga odlingsprodukter. Gaias biomaterial är biologiskt nedbrytbart, komposterbart samt ger upp till 80 % lägre koldioxidutsläpp vid förbränning jämfört

Oboya signs a cooperation agreement with Gaia regarding biomaterials13.12.2018 11:41Pressmeddelande

Oboya Horticulture Industries AB (publ) ("Oboya") has signed an important and long-term cooperation agreement on environmentally friendly biomaterials with Gaia Biomaterials AB ("Gaia") in Helsingborg, Sweden. The agreement means that Oboya uses Gaias biomaterials for the production and development of environmentally friendly cultivation products for the cultivation industry. Oboya has been actively involved in innovation, environmental and sustainability issues in recent years, and our goal is to encourage environmental and sustainability in the cultivation industry by offering environmentally friendly cultivation products to our customers. Oboya believes that the use of biomaterials will be important for success in the conversion to a fossil-free cultivation industry worldwide. The cooperation agreement means that Oboya uses Gaias biomaterials in its production and that through Gaias expertise we can develop new environmentally friendly cultivation products. Gaias biomaterials are bi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum