Uppsala Vatten och Avfall AB

Biogas är bränslet för Uppsala som årets klimatstad

Dela

Världsnaturfonden, WWF, har utsett Uppsala till årets klimatstad 2020. Biogasen är en mycket viktig del i att göra Uppsala fossilfritt till 2030.

Biogasen är ett lokalproducerat bränsle som bland annat går till kollektivtrafiken. Under 2019 producerade Uppsala Vatten 6,7 miljoner Nm³ biogas. Det motsvarar 41 GWh energi och är en ökning med 18 procent jämfört med 2018.

- Det är så roligt att Uppsala återigen fått pris som årets bästa klimat stad i Sverige. Vår biogasproduktion är en mycket viktig del av den fina utmärkelsen som Uppsala fått. Vi i Uppsala bör sträcka på oss och känna oss stolta. Det är allt insamlat matavfall som driver bussarna och bidrar till målet om ett fossilfritt Uppsala 2030, säger Sigrid De Geyter, vd på Uppsala Vatten.

Biogasproduktionen per år motsvarar mer än 4 miljoner liter diesel, vilket är ungefär lika mycket som ryms i 100 tankbilar med släp. Uppsala Vatten har tack vare klimatklivspengar och egna investeringar kunnat utöka produktionen och prognosen är att den ökar även under 2020.

- I samband med flytten till den nya stadsbussdepån i höst utökar Region Uppsala sin biogasflotta med 25 procent. Under 2020 renoveras därför vår äldsta rötkammare för att förbereda för att möta den ökade efterfrågan på biogas från Region Uppsala. Dessutom ger all biogasproduktion en restprodukt i form av biogödsel, som är en ekologisk gödsel som används på åkermark runt Uppsala, berättar Lennart Nordin, sektionschef på biogasen.

WWF skriver i sin nominering:

”Uppsalas mål är att bli fossilfria 2030 och klimatpositiva senast 2050. För att uppnå detta har de samlat lokala aktörer till vad de kallar "ett eget Parisavtal" – Klimatprotokollet. Aktörerna ska stötta Uppsalas mål. Uppsala satsar bland annat på solceller, biogas till kollektivtrafiken, men också på cykeltrafik och har två år i rad utsetts till Årets cykelstad.

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

Vattenförbrukningen i Uppsala fortsätter att minska17.4.2020 09:06:23 CESTPressmeddelande

– Vi tror att det fortfarande är främst smartare hushållsmaskiner för disk och tvätt samt snålspolande kranar som står för de här besparingarna. Sedan har vi blivit mer medvetna om att vatten är en naturresurs och att vi av miljöskäl är mer rädda om vårt vatten, säger Bertil Lustig, dricksvattenchef på Uppsala Vatten. Vattenförbrukningen per person i Uppsala har gradvis gått ner de senaste 10 åren. Den har minskat från 165 liter per Uppsalabo och dag 2008 till 135 liter per Uppsalabo och dag 2019. Det innebär att trots att Uppsala under samma tid har ökat med 40 000 människor så ligger vattenproduktionen kvar på samma nivå som för tolv år sedan. I Sverige ligger medelsförbrukningen på 140 liter vatten per person och dygn. Hur mycket lägre kan hushållens vattenförbrukning bli? – Sverige är absolut inte bäst i klassen. I till exempel Danmark ligger vattenförbrukningen på omkring 100 liter per person och dag, så vi kan absolut bli bättre. Med hjälp av den nya konstruktionen på VA-taxan so

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum