BioInnovation

BioInnovation lyser ut sex miljoner till banbrytande biobaserade projekt

Dela

I utlysningen ”Hypotesprövning – steg 1” söks nu innovativa mindre forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar biobaserade material, produkter och tjänster.

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson

I utlysningen söks kortare projekt som behandlar frågor av radikal och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Projektformen ger företag en möjlighet att bekräfta eller avfärda en idé. Projekttiden är max sex månader och projekten kan maximalt finansieras med 500 000 kr.

– Det är tredje gången vi öppnar en utlysning om Steg 1 för hypotesprövning. Vi har märkt stort intresse för denna typ av erbjudanden och ser goda resultat från tidigare omgångar. Av de Steg 1 projekt som genomförts inom BioInnovation så här långt har cirka en fjärdedel valt att gå vidare och ansöka om Steg 2 för att under tre år arbeta vidare med en bekräftad hypotes. Det ser vi som ett gott betyg på den här utlysningsformen. Det är viktigt att hypotesprövning ger bra resultat och svarar upp mot många företags och organisationers behov av att testa nya och snabba möjligheter till innovation, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

Ett projekt som söker finansiering ska fånga upp och beskriva nya värdekedjor, tekniklösningar eller råvaror som har potential att bidra till och dra nytta av övergången till en biobaserad ekonomi. Projekten ska också ha ett tydligt innovations- och marknadsfokus och ha kunskap om förväntade marknader där projektresultaten kan omsättas.

Sista dag för ansökan är den 27 september 2018, klockan 14.00.

Läs mer om utlysningen och ansökningsprocessen på Vinnovas webbplats: https://www.vinnova.se/e/strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/hypotesprovning-steg-1-2018/

Nyckelord

Kontakter

Anna Wiberg
programchef BioInnovation
076-129 62 94
anna.wiberg@bioinnovation.se

Bilder

Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Anna Wiberg, programchef BioInnovation. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se/  

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Nyinvigd utrustning kan ge biobaserat bränsle från svensk skogsråvara15.5.2017 10:31Pressmeddelande

Den 11 maj invigdes Sveriges första slurry hydrokracker – en högteknlogisk utrustning, unik i sitt slag och som inom kort kan möjliggöra svenskproducerat biobränsle i pilotskala. Pilotanläggningen är öppen och neutral för akademi och näringsliv att testa och verifiera olika koncept för kommersialisering. BioInnovations innovationsprojekt BioLi2.0 är ett av startprojekten. Lignin är en huvudbeståndsdel i trä. Av lignin kan man tillverka bioolja genom hydrokrackning, så det bli en viktig metod för att öka tillgången på biodiesel och därmed minska miljöpåverkan från transportsektorns. – Sedan förra hösten har vi inom projektet BioLi2.0 bedrivit forskning för att framställa biodrivmedel ur lignin. Vi har nått långt i labbskala, men med den här anläggningen tar vi ett signifikant steg närmre målet genom att gå från gram till kilo. Det känns superroligt att nu kunna får nyttja denna högteknologiska pilot, och om vi lyckas hela vägen till industriell process, kommer vi vara en inspiration för

Nedbrytningsbar odlingsduk underlättar för odlaren och miljön23.2.2017 13:38Pressmeddelande

Idag används plastbaserade odlingsdukar på åtta miljoner hektar om året i världen. Det motsvarar två hela Danmark, och användningen ökar. I samverkan med flera parter utvecklas nu en odlingsduk av biobaserade råvaror från skog och åker som bryts ner naturligt och underlättar för både bönderna och miljön. Den kommer att testas i större skala under årets odlingssäsong. Hantering av odlingsduk av plast kan vara en smutsig historia. Likt haven håller också många av världens odlingsarealer sakta men säkert att fyllas med plast, och exakt vad det får för långsiktiga konsekvenser för mikroklimatet och grödorna är inte till fullo utrett. I Sverige måste odlaren enligt lag lyfta duken ur jorden i slutet av säsongen och kasta eller återvinna den. Fördelen med biobaserade odlingsdukar är att de inte behöver avlägsnas då de naturligt bryts ner succesivt utan att skada miljön. Odlingsdukar går också att impregnera med olika typer av tillskott för markförbättring eller insektsavvisande ämnen. En typ

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum