BioInnovation

BioInnovation: Ny forskning ska bidra till mer hållbar textilindustri

Dela

Svenska innovationer kan bli globala lösningar för hållbar textil industri. Med tre delprojekt och ett koordineringsprojekt gör BioInnovation nu en stor satsning. Målet är att bidra till en mer hållbar textilindustri och öka Sveriges betydelse på området.

Erik Perzon och Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson
Erik Perzon och Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson

Arbetet med att utforma forskningsprojekten har skett enligt en ny modell. Olika branschaktörer har haft möjlighet att påverka och bidra med insikter i omfattande förstudier och rundabordssamtal.

– Vi har fokuserat på vilka behov som faktiskt finns i branschen och det har resulterat i en hög träffsäkerhet kring vilka utmaningar som vi står inför. Jag tror att det här arbetssättet kommer att stå modell för framtida satsningar, säger Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef på RISE, som kommer koordinera forskningsprojektet som fått namnet Circular Textile Innovations.

Delprojektet Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) kommer studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. Syftet är att undersöka hur fibrerna kan ingå i cirkulära giftfria flöden. Resultatet kan innebära att fibrerna blir nya textilfibrer, förpackningar eller kemiska byggstenar. 

Delprojektet Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker undersöker nya alternativ till fiberblandningar och nya garnspinningstekniker. 

– Vi behöver öka användningen av hållbara fibrer och fasa ut kommersiella ohållbara material som fossila fibrer eller konventionell bomull, säger Erik Perzon, senior projektledare Textil på IVL, som kommer att leda projektet.

Delprojektet Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet ska ta fram en roadmap som ska bidra till ett välfungerande cirkulärt ekosystem för textilt avfall och minska användningen av fossila råvaror. 

– Det finns potential att investera i textilåtervinning i Sverige. Många är överens om att en textilrivningsanläggning borde finnas, men det har inte varit tydligt vem som ska ta initiativet, säger Erik Perzon, som även leder detta projekt.

Den svenska textilindustrin genomgick en stor kris under 1970-talet som ledde till att 70 000 arbetstillfällen gick förlorade i Sverige. Nu skapas möjligheter att göra förändringar i en bransch som står inför globala utmaningar.

– Vi behöver lösa de här frågorna och vi har inte mycket tid på oss. Vi vet att textilindustrin har en stor förändring framför sig. Det krävs breda projekt med många aktörer är för att få till en omställning och en samhällseffekt, säger Hanna de la Motte, RISE.

Per Edström är programchef på BioInnovation:
– Målet är att få till en fundamental förändring för hur textilier kan bli cirkulära i Sverige. Det är en utmaning att ändra beteendet hos konsumenter och återvinna textilmaterial på fibernivå. Nu kan textilindustrin bli en föregångare och inspiration för andra branscher. 

Från branschorganisationen TEKO:s sida ser man fram emot att följa projekten:

– Textilindustrin står inför stora förändringar. Både EU:s kommande textilstrategi och det svenska producentansvaret innebär att vi kommer att behöva ta hand om våra uttjänta textiler och byta till nya hållbara cirkulära material. Satsningen är en pusselbit för att lösa kommande utmaningar och vi ser mycket fram emot att få se löpande resultat från projektet, säger Cecilia Tall, generalsekreterare TEKO och styrelseledamot i Bioinnovation.Fakta: Circular Textile Innovations - Sustainable system change in the textile industry

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)
Projektet kommer att studera sorteringsteknik, hantering av färgämnen och olika återvinningsprocesser. Leds av Maria Ström, affärsområdesansvarig textil & innovation, The Loop Factory. Projektet omfattar 6 670 000 kronor under två och ett halvt år.

Innovativa fiberblandningar och garnspinningstekniker
Projektet kommer att undersöka nya fiberblandningsalternativ och garnspinningstekniker. Projektet leds av Erik Perzon, senior projektledare, Textil, IVL och omfattar 9 845 000 kronor under två och ett halvt år. 

Mekanisk textilåtervinning – Roadmap för svensk processkapacitet 
Projektet ska klargöra förutsättningarna för att etablera en svensk kommersiell textilrivningsanläggning, omfattar 4 415 000 kronor under två år och leds av Erik Perzon, senior projektledare, Textil, IVL.

Ett övergripande koordineringsprojekt kommer att ansvara för kommunikation och resultat- samt informationsspridning mellan delprojekten. Koordineringsprojektet leds av Hanna de la Motte, affärs- och innovationsområdeschef, RISE.

För mer information, vänligen kontakta: 

Hanna de la Motte, RISE 
Projektledare koordinering
e-post: hanna.delamotte@ri.se
tel: +46 10 516 62 16


Erik Perzon, IVL Svenska Miljöinstitutet
Projektledare
e-post: erik.perzon@ivl.se
tel: +46 (0) 107886570

Cecilia Tall
Generalsekreterare TEKO
e-post: cecilia.tall@teko.se
tel: +46 (8) 762 66 63

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Erik Perzon och Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson
Erik Perzon och Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Erik Perzon. Fotograf: Johan Olsson
Erik Perzon. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild
Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson
Hanna de la Motte. Fotograf: Johan Olsson
Ladda ned bild

Länkar

Om

BioInnovation
BioInnovation
Storgatan 19, Box 55525
102 04 Stockholm

http://www.bioinnovation.se

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

 

 

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Rapport visar vad som behövs för att få bionedbrytbar plast på rätt plats3.11.2022 14:09:15 CET | Pressmeddelande

Miljöproblem som plast i haven skyndar på utvecklingen av bionedbrytbara och komposterbara plastmaterial. Nedbrytning – oavsett om det sker i naturliga eller konstgjorda miljöer – är en komplicerad process och begreppen kring bionedbrytbarhet är många. Därför har konsultföretaget Trossa, på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, analyserat området bionedbrytbar plast, och tagit reda på vilka behov företag och bransch har för att kunna accelerera utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum