Lunds stift, Svenska kyrkan

Biskop Johan besöker skogsbruk i Blekinge

Dela

Onsdagen den 22 juni besöker biskop Johan Tyrberg Lunds stifts skogsbruk i Allamåla, Karlshamns kommun. Lunds stift är Blekinges näst största markägare med sina 2 700 hektar produktiv skogsmark. Media hälsas välkomna att delta i besöket klockan 13. Anmäl intresse senast tisdag 21 juni (se uppgifter nedan).

Foto: Camilla Lindskog
Foto: Camilla Lindskog

Lunds stifts prästlönetillgångar består av prästlönefastigheter, det vill säga jord och skogsfastigheter samt prästlönefonder. Den jord och skog och de fondmedel som stiftet förvaltar bidrar till att församlingarna kan bedriva verksamheter som gudstjänster, barnverksamhet, körer, skötsel av kyrkogårdar med mera.

Fakta om fastigheten:
Fastigheten Allamåla 1:2, 1:4 inköptes 1998 för 7 400 000 kronor.
Areal: 207 hektar.
Virkesförråd idag ca 53 000 m3sk.
Virkesförråd 1998 ca 33 000 m3sk.
79 % av virkesförrådet utgörs av gran.
10 % av virkesförrådet är bok.
Väl kuperad i terrängen, vilket gynnar tillväxten.
Bostadshus och ekonomibyggnader såldes och avstyckades strax efter köpet.
Det finns idag ett biotopskydd på fastigheten.
Stor del av nuvarande granskogsarealer har varit jordbruksmark tidigare.

Fakta om prästlönetillgångar:
Historien om prästlönetillgångarna går långt tillbaka i tiden. Det stora flertalet av tillgångarna härstammar från medeltiden. Redan vid den tidpunkt då landet kristnades tillfördes kyrkan mark. Avkastningen blev en del av prästens lön och därför kallas denna egendom fortfarande för prästlönetillgångar.

Resultatet för prästlönetillgångarna 2015:
Resultatmässigt var 2015 ett bra år för prästlönetillgångarnas alla verksamheter. Det utdelningsbara resultatet efter skatt blev 89,6 miljoner kronor (87,1 miljoner kronor 2014) varat 72 miljoner kronor delades ut och 17,5 miljoner kronor överfördes till balanserade vinstmedel. I juni delade prästlönetillgångarna ut 36 miljoner kronor till Lunds stift och 36 miljoner kronor till församlingarna, 330 kronor per andel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Camilla Lindskog
Foto: Camilla Lindskog
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum