Linköpings stift

Biskop Martin Modéus inviger byggnader i Vadstena

Dela

Den 13 september klockan 15 inviger Linköpings biskop Martin Modéus högtidligen de nya ekonomibyggnaderna i anslutning till Nya kyrkogården i Vadstena.

Den 13 september klockan 15.00 invigs de nya byggnaderna vid Nya kyrkogården av biskop Martin Modéus. Alla hälsas hjärtligt välkomna att titta på de fina lokalerna och att fika. Det som för ett par år sedan endast fanns på ritbordet har nu blivit verklighet. Vissa mindre arbeten som t ex planteringar och parkeringsplatser kommer utföras under hösten. Den gamla ekonomibyggnaden kommer att rivas och ge plats för parkeringar. På samtliga byggnader har placerats solceller som tillsammans kommer att generera ungefär 50 000 kWh. Laddstolpar för elbilar finns vid hus A och de unika ljusinsläppen - Solatube - är monterade i  garagebyggnadens tak. Solatube fångar in dagsljuset med en kupol på taket. Solljuset överförs sedan genom en mycket högreflekterande tub och träffar en prisma som sprider det naturliga dagsljuset ut i rummet.

Kostnaden för hela projektet kommer att hamna på ungefär 27 miljoner kronor. Finansieringen sker genom lån som kommer att betalas tillbaka med begravningsavgiften - den avgift som finansierar begravningsverksamheten. Den betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst, oavsett religion. Kyrkoavgiften (medlemsavgiften i Svenska kyrkan) finansierar inte begravningsverksamheten utan går till socialt arbete, verksamhet för barn och unga, musikverksamhet, underhåll av våra kyrkor med mera.

Hus A

• Kyrkogårdsexpedition

• Samlingssal för minnesstunder

• Hygienutrymmen

Hus B

• Garage

Hus C

• Verkstad

• Tvätthall

• Förvaring

Kontakter

Mer information: Fredrik Unger, informatör Vadstena-Dals pastorat.
fredrik.unger@svenskakyrkan.se

Bilder

Om

Linköpings stift
Linköpings stift
Ågatan 65 (Box 1367)
581 13 Linköping

013-24 26 00https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift

Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar norra Småland och Östergötland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

Följ Linköpings stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum