Göteborgs stift

Biskop Per vigde 7 diakoner

Dela
Domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal flankerar de nyvidga diakonerna Anna Karlsson, Karin Piläng, Ingela Lönn, Ia Hamnered, Elisabeth Thorsén, Annika Bergman och Johanna Enger.
 

Söndagen den 10 september, på 13 söndagen efter trefaldighet, fick Göteborgs stift 7 nya diakoner då biskop Per Eckerdal vigde Annika Bergman, Johanna Enger, Ia Hamnered, Anna Karlsson, Ingela Lönn, Karin Piläng och Elisabeth Thorsén för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de diakonlöftena.

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är att leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

– Idag ska ni vigas till diakonens uppdrag i kyrkans vigningstjänst, sa biskop Per Eckerdal i sitt vigningstal. Det är en tjänaruppgift. Ni vigs till att rusta och inspirera församlingen till ett liv i diakoni, där Gyllene regeln får ta form i vår vardag.

Vid vigningen i domkyrkan avlade kandidaterna sina diakonlöften. De handlar om att säga ja till att utöva diakonämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.

– I denna vigning ligger också löftet att ni inte behöver gå i egen kraft utan han som är trofast följer er varje dag. Gå nu in i er tjänst med glädje och förväntan och låt er bli burna av honom som inte överger någon enda. Till detta säger vi vårt Amen, Gud till ära, avslutade biskopen sitt vigningstal.

De ny nyvigda diakonerna träder i tjänst måndagen efter vigningen.

De sju nyvigda diakonerna är:

Annika Bergman, vigs till tjänst i Backa församling
annika.bergman@svenskakyrkan.se

Johanna Enger, vigs till tjänst i Björkekärrs församling
johanna.enger@svenskakyrkan.se

Ia Hamnered, vigs till tjänst i Oscar Fredriks församling.
ia.hamnered@svenskakyrkan.se

Anna Karlsson, vigs till tjänst i Uddevalla pastorat, Bäve församling
anna.s.karlsson@svenskakyrkan.se

Ingela Lönn, vigs till tjänst i Kungälv-Ytterby församling
ingela.lonn@svenskakyrkan.se

Karin Piläng, vigs till tjänst i Mölndals pastorat, Fässbergs församling
karin@pilang.se

Elisabeth Thorsén, vigs till tjänst i Partille pastorat, Furulunds församling
elisabeth.thorsen@svenskakyrkan.se

Så här berättar några av de nyvigda diakonerna om sig själva:

Annika Bergman är född och uppvuxen i Halmstad. Sedan många år är hon bosatt i Göteborg, med make och två barn. Hon är utbildad arbetsterapeut och har bland annat arbetat internationellt, med utbildning, rehabilitering och adoptionsfrågor. 
– Annika har varit aktiv i Svenska kyrkan sedan tonåren och länge haft en längtan att få arbeta som diakon. Hon ska tjänstgöra i Backa församling.
Jag ser fram emot uppgifter som rymmer bland annat sorgegrupper, integration, skapa mötesplatser och samtalsstöd.Att få möta människor och få vara en röst för dem som behöver det samt att bygga nätverk är något jag brinner för.

Johanna Enger bor sedan 11 år tillbaka i Alingsås. Har tidigare bott i bl a Göteborg och Halmstad. 
– Innan jag utbildade mig till diakon har jag arbetat som sjukgymnast inom primärvården. Jag har nyligen börjat min första diakontjänst i Björkekärrs församling i Göteborg. 
– Jag bär med mig min erfarenhet ifrån vården, att arbeta med kroppskännedom. Att foga ihop kropp, själ och ande, att ha en helhetssyn på människan. 
Johanna är intresserad av livsfrågor, själavård/samtal och all form av skapande. Hon målar, syr, broderar etc och tillverkar saker i olika former av material. 
– Jag hoppas kunna infoga mitt skapandeintresse i någon form i min kommande tjänst.

Ia Hamnered har sedan 2006 arbetar i Oscar Fredriks församling och det är också där hon kommer att sin tjänst som diakon.
– Jag kommer ursprungligen från Sollentuna församling där jag var aktiv som kyrkvärd och konfirmandledare. Jag är socionom och har arbetat mycket med ungdomar och musik, som kurator, både i skola och i församling. Jag tycker att det är fantastiskt att få möta människor i livets alla skeden och vara en röst för den som inte själv mäktar med.

Anna Karlsson och är uppvuxen i Frändefors i Södra Dalsland och har varit aktiv i olika kyrkliga sammanhang sedan barnsben, framförallt inom Svenska kyrkan och Missionskyrkan (numera Equmeniakyrkan). 
– Körsång av olika slag har varit en bärande del i min kristna tro.
Anna utbildade sig till lärare. Efter några år som lärare bytte Anna bana och började som församlingspedagog i Vänersborg och Väne-ryr. Där kom hon också att arbeta på ett diakonalt center. Där växte längtan och kallelsen till att bli diakon fram. Utbildningen skedde på halvfart i Lund.
– Jag påbörjade min nuvarande tjänst i Bäve församling i Uddevalla pastorat redan i februari och kommer fortsätta där som diakon. Jag arbetar bland annat med inriktning konfirmand och unga ledare.
Inom kyrkan har Anna arbetat med barn och ungdomar, skolkyrka, konfirmander, ledare, ideella medarbetare, diakoni, ekumenik, samverkan och arbetsledning.
– Jag tänker att allt jag bär med mig från olika kristna sammanhang och från skolans värld berikar min framtida gärning som diakon.

Ingela Lönn är född och uppväxt på Dyrön och bor nu i Jörlanda med man och tre barn.
– Jag är arbetsterapeut och har jobbat på en förebyggande enhet i Göteborg och sedan flera år som projektledare för Uppdrag Medmänniska, ett arbete för långtidsarbetslösa i Kungälv-Ytterby församling. 
– Jag trivs bra i församlingen och ser fram emot att tillsammans med den vara något av Jesu fötter, ögon, öron och händer i det sammanhang som vi finns. Det kommer handla om både församlingsdiakoni och integrationsfrågor.

Elisabeth Thorsén bor med sin man och deras tre barn i Bollebygd. Där har hon sedan 2012 arbetat på Diakonicenter Vägkorset som drivs av Svenska kyrkan. Människor har varit i fokus under hela hennes yrkesliv. Hon har under många år arbetat inom vården såväl som med Ungdom Med Uppgift och har stor erfarenhet av mötet med människor från andra kulturer i Sverige och utomlands. 
– Som diakon hoppas jag få vara en medvandrare som ser människan. 
Något som också ligger henne varmt om hjärtat är att se olika generationer och kulturer mötas i församlingen och gudstjänsten och leva livet tillsammans. 
– Vi har så mycket att ge varandra och vi gläder Guds hjärta när vi kommer tillsammans. Jag tror också att det ger en tydligare bild av Gud för de människor som inte lärt känna Honom än.

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg och invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum