Göteborgs stift

Biskop Susanne Rappmann besöker häktet på julafton

Dela

På julafton kommer biskop Susanne Rappmann att följa med på fängelseprästernas traditionella julbesök på häktet i Göteborg. Tillsammans går de runt till alla intagna på julaftonens förmiddag med en julhälsning.

Biskop Susanne Rappmann (330 dpi) Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann (330 dpi) Foto: Kristin Lidell

Lars Olof Andersson har arbetat som präst i kriminalvården i 20 år. På julafton kommer han, tillsammans med biskop Susanne Rappmann, andra anställda kriminalvårdspräster samt ideella medarbetare, att vara på häktet i Göteborg och dela ut en julgåva till alla intagna.
– Det är tradition sedan åtminstone 20 år tillbaka att vi går runt till alla på häktet på julafton. De som sitter där är isolerade, så vårt besök gör skillnad och spelar stor roll, säger Lars Olof Andersson.
I år kommer Göteborgs stifts nytillträdda biskop, Susanne Rappmann, att följa med till häktet för att besöka de intagna.
– En viktig sak för mig är tron på en Gud som är närvarande i det som är sårbart och trasigt, säger biskop Susanne. Jag tycker att det är viktigt att visa att kyrkan ser utsattheten. Det är också viktigt att förmedla hopp.

Möta människor med respekt
En biskopen ska besöka verksamheter som bedrivs i stiftet. När biskop Susanne Rappmann besöker häktet handlar det om att besöka de intagna, men också att uppmärksamma personalen i Kriminalvården.
– Att de rättsvårdande institutionerna fungerar är ett fundament för samhället, säger biskop Susanne.
Alla som biskopen kommer att möta är inte kristna, eller kanske inte har någon tro.
– Jag möter människor med nyfikenhet och respekt oavsett deras religion. Det är det samhälle vi lever i idag, och det är också kyrkans uppgift i det här sammanhanget. Nav-verksamheten är både ekumenisk och interreligiös.

Gudstjänst med biskopen
Biskopen ska följa med på Nav-gruppens traditionella julbesök på häktet. De går runt till alla intagna på julaftonens förmiddag med en julhälsning. De har med sig lite choklad, en almanacka och ett julkort. I år är det första gången de har med sig en biskop vid besöket. Biskop Susanne kommer också att medverka med en betraktelse i gudstjänsten på häktet. 

Nämnden för andlig vård
• Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.
• Det finns cirka 150 präster, pastorer och diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige.
• Den främsta uppgiften är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster. Att ledasamtalsgrupper, ansvara för frivilliga besöksgrupper och genom sin närvaro och sitt arbete utgöra ett stöd för såväl intagna som personal inom Kriminalvården är också en del av arbetet.• Fängelserna i Sverige är mångkulturella. För ett djupare personligt samtal krävs ofta språkkunskaper och förståelse för varandras kulturella bakgrund.
Källa: Sveriges kristna råd, nämnden för andlig vård
https://www.skr.org/vart-arbete/andlig-vard-inom-kriminalvarden/ 

Andlig vård i Kriminalvården
Alla har rätt att utöva sin religion i anstalt eller häkte, oavsett vilken tro man bekänner sig till. I Svenska kriminalvård finns cirka 170 präster, pastorer, diakoner och imamer. Deras uppdrag är att möta intagnas behov av personliga samtal, ordna gudstjänster och vägleda i etiska och existentiella frågor.
https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/andlig-vard/

Presskontakt:
Kriminalvårdsinspektör Maria Marklund
0728-62 67 81, maria.marklund@kriminalvarden.se 
Präst i Kriminalvården Lars Olof Andersson
0703-34 51 70, larsolof.andersson@svenskakyrkan.se 
Biskopens pressekreterare Torgny Lindén
0706-33 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se 

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskop Susanne Rappmann (330 dpi) Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann (330 dpi) Foto: Kristin Lidell
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum