Göteborgs stift

Biskop Susanne Rappmann visiterar Kungälv-Ytterby 18 september

Dela

Den 18 september visiterar biskop Susanne Rappmann Kungälv-Ytterby församling. Biskopen kommer att träffa anställda och förtroendevalda samt medverkar i en mässa som församlingen bjuds in till.

Biskop Susanne Rappmann visiterar Kungälv-Ytterby församling. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann visiterar Kungälv-Ytterby församling. Foto: Kristin Lidell

En av biskopens viktigaste uppgifter är att visitera stiftets församlingar och pastorat. Biskop Susanne Rappmann kommer den 18 september att visitera  Kungälv-Ytterby församling.

Tre dagars visitation
En biskopsvisitation sträcker sig över tre dagar. Den första dagen kallas prostens dag, då kontraktsprosten (eller stiftsprosten i detta fall då kyrkoherden är kontraktsprost) på biskopens uppdrag för samtal om den omvärldsanalys pastoratet gjort genom sin församlingsinstruktion. Under biskopens dag blir det samtal och överläggningar kring församlingens grundläggande uppgift, att göra Jesus Kristus känd för människor genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och själavård samt att utöva diakoni och mission. Samtalen förs med såväl personal, ideella som förtroendevalda. På den avslutande tredje dagen, firas gemensam högmässa som leds av stiftsprosten. Här sammanfattar stiftsprosten genom visitationsstämman de två dagarnas möten och samtal i pastoratet/församlingen.

Massmedia inbjuds att närvara vid följande tillfällen:

Onsdag 18 september 
Kl 08.30-09.30 Morgonbön och samling i Kungälvs församlingshem med biskop Susanne Rappmann.
Kl 12.00-13.15 Samling på Kontakten-kyrkornas omsorgscentrum, Torggatan 5, middagsbön med biskop Susanne Rappmann.
Kl 18.00 Mässa i Kungälvs kyrka under ledning av biskop Susanne Rappmann. I mässan medverkar bl a Riverside Gospel.

Söndag 22 september
Kl 11.00 Visitationsmässa i Ytterby kyrka med stiftsprost Ulf Sjögren, kyrkoherde Mikael Isacsson m fl.

Kontakt:
Mikael Isacsson, kyrkoherde, 0706-01 76 25
Carin Wrenfors, administrativ chef, 0303-37 70 02

Besök gärna församlingens webbsida för mer information om Svenska kyrkan i Kungälv-Ytterby

Bakgrund till biskopsvisitationerna
Ända sedan det första århundradet har kyrkans gemenskap manifesterats genom besök och utbyten. Redan i Pauli missionsresor kan man skönja bakgrunden till dagens visitationer. Genom omsorg, uppmuntran och förmaning vill aposteln Paulus stödja församlingarna i deras uppdrag och påminna om samhörigheten med varandra. Denna typ av besök har utformats på lite olika sätt under kyrkans historia men oftast har det varit knutet till biskopens tillsynsuppdrag. Också dagens visitationer i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, vill vara ett uttryck för att kyrkans tro, lära och liv hänger samman och manifesteras både lokalt och i den världsvida kyrkan. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning. I samband med biskopsvisitationen görs också en genomlysning av kyrkliga inventarier. Stiftsantikvarierna besöker pastoratets kyrkor med tillhörande kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskop Susanne Rappmann visiterar Kungälv-Ytterby församling. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann visiterar Kungälv-Ytterby församling. Foto: Kristin Lidell
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum