Göteborgs stift

Biskop Susanne Rappmann visiterar Torslanda-Björlanda

Dela

Den 13 november gör biskop Susanne Rappmann sin första biskopsvisitation. Det är Torslanda-Björlanda församling på Hisingen som får besök av biskopen. Förutom att träffa anställda och förtroendevalda medverkar biskopen i en gudstjänst som församlingen bjuds in till.

Biskop Susanne Rappmann gör sin första biskopsvisitation i Torslanda-Björlanda församling den 13 november. (Foto: Kristin Lidell)
Biskop Susanne Rappmann gör sin första biskopsvisitation i Torslanda-Björlanda församling den 13 november. (Foto: Kristin Lidell)

En av biskopens viktigaste uppgifter är att visitera stiftets församlingar och pastorat. Biskop Susanne Rappmann vigdes till biskop i mars i år. Nu ska hon genomföra sin första visitation som biskop i Göteborgs stift. Det sker den 13 november och det är Torslanda-Björlanda på Hisingen i Göteborg som visiteras.

Tre dagars visitation
En biskopsvisitation sträcker sig över tre dagar. Den första dagen kallas prostens dag, då kontraktsprosten på biskopens uppdrag för samtal om den omvärldsanalys pastoratet gjort genom sin församlingsinstruktion. Under biskopens dag blir det samtal och överläggningar kring församlingens grundläggande uppgift, att göra Jesus Kristus känd för människor genom att fira gudstjänst, bedriva undervisning och själavård samt att utöva diakoni och mission. Samtalen förs med såväl personal, ideella som förtroendevalda. På den avslutande tredje dagen, firas gemensam högmässa som leds av kontraktsprosten. Här sammanfattar kontraktsprosten genom visitationsstämman de två dagarnas möten och samtal i pastoratet/församlingen.

Öppet för alla
Tisdag 13 november
Kl 08.30 Morgonbön i Torslanda kyrka
Kl 18.30 Livsnära mässa i Amhults kyrka med biskop Susanne Rappmann, Björlanda kyrkokör, Torslanda gospel, Soul Children, Joy, m fl. 
Söndag 18 november
Kl 11.00 Visitationsmässa i Björlanda kyrka med kontraktsprost Maria Ottensten, Mats-Ola Nylén, PG Hanner, Janet Ertsborn, Friedemann Weber m fl.

Kontakt
Mats-Ola Nylén, kyrkoherde, 031-731 90 05, mats-ola.nylen@svenskakyrkan.se 
Martin Schild, kommunikatör,031-731 90 13, martin.schild@svenskakyrkan.se
https://www.svenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda/visitation-i-torslanda-bjorlanda-forsamling

Läs mer om biskopsvisitationer i Göteborgs stift
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/visitationer 

Kommande visitationer
Backa pastorat 13 mars 2019
Partille pastorat 19 mars 2019
Tanums pastorat 27 mars 2019
Carl Johans pastorat 21 maj 2019

Bakgrund
Ända sedan det första århundradet har kyrkans gemenskap manifesterats genom besök och utbyten. Redan i Pauli missionsresor kan man skönja bakgrunden till dagens visitationer. Genom omsorg, uppmuntran och förmaning vill aposteln Paulus stödja församlingarna i deras uppdrag och påminna om samhörigheten med varandra. Denna typ av besök har utformats på lite olika sätt under kyrkans historia men oftast har det varit knutet till biskopens tillsynsuppdrag. Också dagens visitationer i Svenska kyrkan och Göteborgs stift, vill vara ett uttryck för att kyrkans tro, lära och liv hänger samman och manifesteras både lokalt och i den världsvida kyrkan. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning. I samband med biskopsvisitationen görs också en genomlysning av kyrkliga inventarier. Stiftsantikvarierna besöker pastoratets kyrkor med tillhörande kulturhistoriskt värdefulla inventarier.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Biskop Susanne Rappmann gör sin första biskopsvisitation i Torslanda-Björlanda församling den 13 november. (Foto: Kristin Lidell)
Biskop Susanne Rappmann gör sin första biskopsvisitation i Torslanda-Björlanda församling den 13 november. (Foto: Kristin Lidell)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum