Göteborgs stift

Biskop Susanne vigde fem diakoner och fem präster

Dela

Vid söndagens högmässa i domkyrkan vigde biskop Susanne Rappmann fem diakoner och fem präster till tjänst i Svenska kyrkan. Direkt efter vigningen går de ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift.

Domprost Karin Burstrand, prästerna Erik Alpner, Katarina Johnsson, Sara Sacklén, Tuija Nilsson, Angelica Andersson, diakonerna Jane Lindberg, Gunilla Knutsson, Karolina Gustavsson, Maria Brandin och Lina Hansson samt biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Domprost Karin Burstrand, prästerna Erik Alpner, Katarina Johnsson, Sara Sacklén, Tuija Nilsson, Angelica Andersson, diakonerna Jane Lindberg, Gunilla Knutsson, Karolina Gustavsson, Maria Brandin och Lina Hansson samt biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)

Den 16 juni, på Heliga Trefaldighets dag, fick Göteborgs stift fem nya diakoner och fem nya präster då biskop Susanne Rappmann vigde Maria Brandin, Karolina Gustavsson, Lina Hansson, Gunilla Knutsson till diakoner och Jane Lindberg samt Erik Alpner, Angelica Andersson, Katarina Johnsson, Tuija Nilsson och Sara Sacklén till präster för tjänst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan.

Torsdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna diakon- resp prästexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det är var sista delen i utbildningen till diakon resp präst och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

– Dopets kallelse är stor! Därför kallar kyrkan några till särskilda uppdrag, till stöd för alla hennes medlemmar, sa biskop Susanne Rappmann i vigningstalet till de tio kandidaterna.

– Det är glädjande att ni lyssnat till Guds tilltal och nu står beredda att svara ja på kallelsen att bli präst respektive diakon. Notera att Jesus inte gör skillnad mellan de lärjungar som omedelbart hyllar honom och de som tvivlar. De tilltalas allesamman och får den kraft de behöver.

– Så är också ni kallade i alla era olikheter. Ni är efterlängtade och behövda i våra församlingar.

Vid vigningen i domkyrkan avlade diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Diakonerna lovar att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och föverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet.

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan.

De nyvigda diakonerna är
 
Maria Brandin, Kungälv, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling
 
Karolina Gustavsson, Göteborg, för tjänst i Carl Johans pastorat
 
Lina Hansson, Hisings Backa, för tjänst i Romelanda pastorat
lina.hansson@svenskakyrkan.se
 
Gunilla Knutsson, Bro, för tjänst i Munkedals pastorat
 
Jane Lindberg, Älvängen, för tjänst i Skepplanda pastorat

De nyvigda prästerna är:

Erik Alpner, Kungälv, för tjänst i Stenungssunds pastorat
alpner94@gmail.com

Angelica Andersson, Hönö, för tjänst i Öckerö församling
preben57@live.se

Katarina Johnsson, Stråvalla, för tjänst i Lindberga församling
katarina.johansson2@svenskakyrkan.se

Tuija Nilsson, Fjärås, för tjänst i Tölö-Älvsåker pastorat
tuijanilsson@hotmail.com

Sara Sacklén, Göteborg, för tjänst i Lundby församling
sara.sacklen@hotmail.se

För ytterligare information och foto från prästvigningen:
Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se
 

Så här presenterade kandidaterna sig inför vigningen:

Diakoner

Maria Brandin bor i Kungälv och är diakonkandidat för tjänst i Torslanda-Björlanda församling.
Jag har jobbat med människor under större delen av mitt liv och har alltid älskat det! Att i kyrkan kunna möta andra med ytterligare en dimension om livet känns fantastiskt. Under mina år som elitidrottare blev det tydligt att livet har både fram och baksidor, nu hoppas jag kunna möta mina medmänniskor med den kärlek Gud ger.

Karolina Gustavsson bor i Göteborg och är diakonkandidat för tjänst i Carl Johans pastorat. 
Som diakon hoppas jag kunna skapa sammanhang och utrymmen där människor kan växa och upprättas. Jag har arbetat som diakoniassistent i drygt tre år och ser kyrkan som en viktig plats i vårt samhälle där hela livet kan få rum och där goda krafter kan få konkreta uttryck. Tidigare har jag arbetat som florist och har ett stort intresse för teologi, socialt arbete och all form av kultur och konst. 

Lina Hansson bor i Hisings Backa och är diakonkandidat för tjänst i Romelanda pastorat.
Familjekär ordmixtrare och hobbyfilosof med nära till skratt. Jag har haft förmånen att få finnas i sammanhang med mycket musik där var och en får möjlighet att utveckla sina egna intressen/talanger och tillsammans bli delar av melodier, rytmer och harmonier som kan trösta, glädja, lära, styrka och inspirera. På samma sätt tänker jag kring idealitet på alla dess vitt skilda områden – på ideellt engagemang som ett naturligt flöde av den kärlek och de olika gåvor Gud skapar i oss. Att leva inför Gud och till välsignelse för varandra och oss själva. Vilken glädje! Hur kan vi leva det med frimodighet och ödmjukhet och samtidigt inte bränna ut oss? Det är ett område jag vill utforska i min tjänst.

Gunilla Knutsson bor i Bro och är diakonkandidat för tjänst i Munkedals pastorat.
Jag heter Gunilla Knutsson och är 47 år gammal. Vi bor sedan 4 år tillbaka i Bro som tillhör Lysekils pastorat, tillsammans med min make Roger vi har 3 vuxna barn och 4 barnbarn. Jag har sedan 13 år tillbaka utbildat mig till diakon. I 19 år har jag arbetat i Munkedals pastorat och känner mig hemma där, min kallelse till att bli diakon kom för många år sedan då jag tydligt kände att jag är kallad att göra skillnad för människor som behöver min hjälp och mitt stöd, att få vara Guds verktyg är för mig en gåva. ”Herre visar mig sin väg och gör mig villig att vandra den” Att få vara medvandrare en tid i människors liv och tjäna Herren med glädje känns gott och meningsfullt.

Jane Lindberg bor i Älvängen och är diakonkandidat för tjänst i Skepplanda Pastorat.
Jag är sedan tidigare specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, trivs i mötet med andra människor. I kyrkan har jag även möjlighet att öppna upp för existentiella frågor på ett annat sätt än jag kunnat inom vården och då möta ytterligare en sida av min medmänniska.

Präster

Erik Alpner bor i Kungälv och är prästkandidat för tjänst i Stenungssunds pastorat.
Jag vill bli präst för att jag vill hjälpa människor att se på vilka sätt Gud är relevant i deras liv. Jag brinner för församlingsarbete och jag tycker att det är viktigt att det är "vanliga människor" som bär församlingens liv minst lika mycket som prästen. Mina intressen är musik och teknik. 

Angelica Andersson bor på Hönö och är prästkandidat för tjänst i Öckerö församling.
Jag är naturvetare och pedagog i botten och har även ett stort intresse för musik och existentiella frågor. Jag är en nyfiken typ som på min studiemeritförteckning även har ämnen som maringeologi, etnologi, orgel och växtekologi. Jag stormtrivs ute i naturen och tycker om att studera och fotografera både växter och djur. Där får jag förundras över skapelsen, och den varma och välgörande upplevelsen av tacksamhet till Gud vill jag gärna dela med mig av. Jag går nu in på prästbanan enligt en kallelse som funnits länge i mitt liv, och för vilken tiden nu är inne! Jag brinner för arbetet med och bland människor och vill som präst vara en medvandrare, som uppmuntrar människor att våga bejaka sina existentiella behov, och gå enligt sin längtan. Pilgrimsvandring är en form som ligger mig varmt om hjärtat.
 
Katarina Johnsson bor i Stråvalla och är prästkandidat för tjänst i Lindberga församling.
Jag ser efter dessa år av vidare studier framemot att äntligen få komma ut i verkligheten igen och tjäna Gud, kyrka och mina medmänniskor. Det är för mig en gåva att jag kommer få vara med människor genom livets gång, i allt mellan glädje och sorg, tårar och skratt. Med mig har jag alla erfarenheter från arbetet som förskolelärare och att som ungdom ha fått finna min egen plats i kyrkans liv. Jag hoppas att jag kan gå vara med och forma framtidens kyrka, byggd på medkänsla, solidaritet och pedagogisk tydlighet.
 
Tuija Nilsson bor i Fjärås och är prästkandidat för tjänst i Tölö-Älvsåker pastorat.
Jag är i botten verkstadsmekaniker och jobbat på Volvo Torslanda som pressmekaniker i Pressverket i 32 år. Började på Volvo januari 1986. Parallet med mitt arbete på Volvo har jag varit aktiv i Svenska kyrkan både som ledare i barntimmar och ungdomsgrupper. Kallelsen och längtan till präst har långsamt vuxit fram under min aktiva tid i kyrkan. Därför har slutligen mitt intresse för människor och deras olika livsfrågor gjort att jag valt att lämna Volvo för att börja i Svenska kyrkans sfär. Här hoppas jag att jag skall kunna förmedla en viktigt vardagstro, som jag själv har, min tro på Gud. Och bli en medvandrare och hjälpare för de som låter mig vandra bredvid. I både glädje och sorg. Bli en medvandrare som Jesus lärt oss att vara. Hoppas att den erfarenhet som jag fått i mitt yrkesliv skall hjälpa mig att kunna lättare kunna förstå mångfalden hos andra medvandrare.
 
Sara Sacklén bor i Göteborg och är prästkandidat för tjänst i Lundby församling.
Jag är uppvuxen på Värmdö utanför Stockholm men valde att byta kust till Göteborg för ungefär 6 år sedan. Hisingen har sedan dess varit mitt hem och jag ser fram emot att komma ut i tjänst i Lundby församling! Jag vill som människa, kristen och präst räcka vidare den nåd som jag har fått ta emot. Jag hoppas att tillsammans med andra skapa trygga och öppna rum för samtal, gemenskap och växande i tro och liv - möjligheter att få tala sant om livet. Jag ser fram emot att möta människor i livets alla skeden men just nu framförallt barn och unga. 
 
För ytterligare information och foto från prästvigningen:
Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Domprost Karin Burstrand, prästerna Erik Alpner, Katarina Johnsson, Sara Sacklén, Tuija Nilsson, Angelica Andersson, diakonerna Jane Lindberg, Gunilla Knutsson, Karolina Gustavsson, Maria Brandin och Lina Hansson samt biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Domprost Karin Burstrand, prästerna Erik Alpner, Katarina Johnsson, Sara Sacklén, Tuija Nilsson, Angelica Andersson, diakonerna Jane Lindberg, Gunilla Knutsson, Karolina Gustavsson, Maria Brandin och Lina Hansson samt biskop Susanne Rappmann. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum