Göteborgs stift

Biskop Susanne vigde två präster

Dela

Vid söndagens högmässa i domkyrkan vigde biskop Susanne Rappmann två präster, Tobias Dannstedt och Johanna Wikberg, till tjänst i Svenska kyrkan. Direkt efter vigningen går de ut i tjänst i församlingar i Göteborgs stift.

Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt. (Foto: Torgny Lindén)
Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt. (Foto: Torgny Lindén)

Den 26 januari, Tredje söndagen efter trettondedagen, fick Göteborgs stift två nya präster då biskop Susanne Rappmann viger prästkandidaterna Tobias Dannstedt och Johanna Wikberg för tjänst i Svenska kyrkan

Tisdagen före vigningshelgen genomgick kandidaterna prästexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det var sista delen i utbildningen till präst och därmed blev kandidaterna behöriga att vigas till sitt ämbet och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

I sin predikan tog biskop Susanne utgångspunkt i Förintelsens minnesdag som hedras imorgon, den 27 januari.

 Johanna och Tobias, ni har genom era studier lärt känna teologernas brottningar med livets avgrundsfrågor, sa biskop Susanne till prästkandidaterna. Det är med stor glädje och tillförsikt som vi viger er till präster idag. Vårt samhälle behöver teologer som kan föra intellektuella resonemang om svåra frågor.

Biskop Susanne knöt också an till prästernas många uppgifter i att bland annat vara ett stöd för människor i livets olika faser.

 Jesus visar handlingskraft och han talar till människor som inte annars hade blivit tilltalade, fortsatte biskop Susanne. På samma sätt behöver vi våga vara på plats och våga vara i det som är besvärligt. Handla på ett sätt som stödjer livet.

 Vår Gud är en närvarande Gud som bär sårade människor och som visar omsorg om hela sin skapelse, avslutade biskopen sitt vigningstal. Den omsorgen, Tobias och Johanna, gäller också präster. Det är min bön att ni finner vila i det.

Vid vigningen i domkyrkan avlade prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. 

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. 


Så här presenterade sig kandidaterna inför vigningen:
 

Tobias DannstedtLindome, för tjänst i Lindome församling
tobias.dannstedt@svenskakyrkan.se

Jag bor i Lindome tillsammans med Charlotte och vår yngsta dotter Tindra, våra stora döttrar bor och studerar i Lund. I vår hemförsamling i Lindome, kommer jag att ha min första tjänst som präst i Svenska kyrkan. En lång resa för att bli präst avslutas nu och en ny resa som präst tar sin början. Att vara präst är för mig att stå i församlingen tjänst. Förkunna evangeliet och förvalta sakramenten kommer vara min särskilda uppgift. Jag ser fram emot att få finnas till för möten och samtal om de stora och små existentiella frågorna. Jag ser med förväntan emot att få tjäna som präst i Svenska kyrkan. ”Mot det förgångna: Tack, till det kommande: ja!” (Vägmärken, Dag Hammarskjöld).

Johanna WikbergGöteborg, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling
johannawickberg@hotmail.com

Jag har mitt ursprung i Sundsvall. De senaste 10 åren har Göteborg varit mitt hem och jag bor nu i Högsbo med min fästmö Ellen. Det känns helt fantastiskt att alla år av studier är avklarade och att nu få gå in i tjänst i Svenska kyrkan! Allra mest ser jag fram emot att få möta människor i glädje och sorg i livets alla skeden och att få samtala om Gud, både vid fikabordet och i predikstolen. Som präst vill jag under adjunktsåret lära känna församlingen och stiftet och lyssna efter Guds närvaro i allt.

För ytterligare information och foton från prästvigningen:
Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann samt stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet (Bohuslän, Halland och Sydvästra delen av Västergötland)

0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt. (Foto: Torgny Lindén)
Prästvigning i Göteborgs domkyrka 26 januari 2020. Domprost Stefan Hiller och biskop Susanne Rappmann flankerar de nyvigda prästerna Johanna Wikberg och Tobias Dannstedt. (Foto: Torgny Lindén)
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Dubbla vigningar i coronatider8.6.2020 07:37:11 CESTPressmeddelande

Söndagen den 14 juni viger biskop Susanne Rappmann sju kandidater till tjänst i Svenska kyrkan, fem till präster och två till diakoner. Med rådande restriktioner om max 50 personer delas vigningen upp i två gudstjänster och kandidaterna får endast bjuda sju personer var. Gudstjänsterna sänds därför digitalt. En av prästkandidaterna är döv och teckenspråkig. Därför kommer en av gudstjänsterna att teckenspråkstolkas.

Svenska kyrkan vädjar: Låt inte begravningarna vänta27.3.2020 12:32:13 CETPressmeddelande

I ett brev till begravningsbyråerna vädjar kyrkogårdsförvaltningen och kyrkoherdarna i Göteborg om att begravningar ska genomföras. De ser med oro på att begravningar nu skjuts upp på grund av smittorisken. Dels handlar det om förvaring av stoft, dels om att trycket på begravningstider blir för stort när coronakrisen är över. Men det handlar också om att hjälpa sörjande att komma vidare i sin sorgebearbetning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum