Göteborgs stift

Biskop Susanne viger tre diakoner och fem präster den 12 juni

Dela

Söndagen den 12 juni viger biskop Susanne Rappmann tre kandidater till diakoner och fem kandidater till präster. Vigningen sker i Göteborgs domkyrka efter att kandidaterna tidigare i veckan genomgått examen inför domkapitlet. Vid gudstjänsten tas också en EFS-präst emot som präst i Svenska kyrkan.

Biskop Susanne Rappmann viger tre diakoner och fem präst i Göteborgs domkyrka den 12 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann viger tre diakoner och fem präst i Göteborgs domkyrka den 12 juni 2021. Foto: Kristin Lidell

Den 12 juni, på Heliga Trefaldighets dag, får Göteborgs stift tre nya diakoner och fem nya präster då biskop Susanne Rappmann viger diakonkandidaterna Gudrun Norrfjärd, Erika Theil och Em Jakobsson samt prästkandidaterna Daniel Eriksen, Anders Hasselgren, Theodor Helleberg, Johan Hylander och Nina Konnebäck tjänst i Göteborgs stift och Svenska kyrkan. Vid gudstjänsten tas också EFS-prästen Håkan Strandh emot som präst i Svenska kyrkan.

Torsdagen före vigningshelgen genomgår kandidaterna diakon- resp prästexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det är den sista delen i utbildningen till diakon resp präst och därmed blir kandidaterna behöriga att vigas till sina ämbeten och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Vid vigningen i domkyrkan avlägger diakon- och prästkandidaterna sina vigningslöften. Löftena handlar om att säga ja till att utöva ämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Diakonerna lovar också att hjälpa dem som behöver det och stå på de förtrycktas sida att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild samt att leva som vittnen om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Prästerna lovar också att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. 

Diakonens uppgift i Svenska kyrkan är leva som Kristi tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

En präst skall i sitt uppdrag leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. Diakonerna är i och med vigningen behöriga till diakontjänster i Svenska kyrkan. 

I vigningsgudstjänsten tas också Håkan Strand emot som präst i Svenska kyrkan. Håkan är prästvigd för tjänstgöring inom Evangeliska Forsterlandsstiftelsen, en missionsrörelse med föreningar och församlingar knutna till Svenska kyrkan. Domkapitlet har beslutat att behörighetsförklara Håkan för pastorsadjunkttjänst. Efter pastorsadjunktåret är Håkan behörig att söka tjänst som präst i Svenska kyrkan. 

Diakonkandidater:

Gudrun Norrfjärd, för tjänst i Skallsjö församling, Gudrun.Norrfjard@svenskakyrkan.se

Erika Theil, för tjänst i Nylöse pastorat, erika.theil@svenskakyrkan.se 

Em Jakobsson, för tjänst i Askims församling, Em.Jakobsson@svenskakyrkan.se

Prästkandidater:

Daniel Eriksen, för tjänst i Sävedalens församling, Partille pastorat, danieleriksen83@yahoo.se 

Anders Hasselgren, för tjänst i Lundby församling, anders.hasselgren@gmail.com

Theodor Helleberg, för tjänst i Falkenbergs pastorat, theodor.helleberg@svenskakyrkan.se

Johan Hylander, för tjänst i Sankt Pauli församling, Örgryte pastorat, hylanderjohan@gmail.com

Nina Konnebäck, för tjänst i Högsbo församlingnina.konneback@svenskakyrkan.se

Övergår till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Håkan Strandh, för tjänst i Värö-Stråvalla församling, hakan@rhstrandh.se  

Massmedia inbjuds att närvara vid präst- och diakonvigningen söndagen den 12 juni kl 11.00 i Göteborgs domkyrka. 

För ytterligare information och foto från prästvigningen, kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Så här presenterar kandidaterna sig:

Diakonkandidater

Gudrun Norrfjärd, för tjänst i Skallsjö församling
Sedan ett antal år bor jag i Floda med min familj. Där njuter jag av närheten till skog och sjö. I mitt tidigare yrkesliv har jag rört mig i den fantastiska folkbildningsvärlden, kanske den bästa skolan. Nu ser jag fram emot att som diakon få gå in i tjänst i den världsvida kyrkan. Att tillsammans med människor få utforska fram- och baksidor av vårt mänskliga beroende av, och samhörighet med, varandra och resten av skapelsen – det ska bli spännande. Tillsammans tror jag vi kan lära och leva närmare Guds plan. 

Erika Theil, för tjänst i Nylöse pastorat
Jag är uppvuxen i Partille och kom till kyrkan som tonåring. Sedan dess har jag varit aktiv i kyrkans konfirmand- och ungdomsarbete samt sjungit mycket i kör och varit lovsångsledare. Jag har en kandidatexamen i globala studier och en masterexamen i mänskliga rättigheter och trodde länge att jag skulle jobba i biståndsbranschen. Den politiska och profetiska diakonin var det som fick mig att inse att jag kunde och ville bli diakon. Jag ser fram emot att arbeta med detta och jag längtar efter att möta människor, framför allt ungdomar, för att ge tillbaka av allt det fantastiska som kyrkan har gett mig.

Em Jakobsson, för tjänst i Askims församling
Jag heter Em och syftet med mitt liv är att skapa och att tjäna. Jag vill fortsätta vittna utifrån min egen resa och evangelium, om ett ett annat narrativ, andra möjligheter än ekorrhjul, konsumtion, karriär och prestige. Genom att följa den störste Diakonen av alla, Jesus Kristus, visa på ett annat samhälle än det som premierar yta och kontroll, framgång och evig lycka.

Prästkandidaterna:

Daniel Eriksen, för tjänst i Sävedalens församling
Älskar hav, natur, resa och fotografering. Ser framemot att få se och älska människor och att få förkunna evangeliet i min framtida tjänst som präst. Önskar att få förmedla hopp och tro och kärlek från Gud. 

Anders Hasselgren, för tjänst i Lundby församling
Jag växte upp i Sollefteå i Ångermanland och har en konstnärlig utbildning som grund från Dramatiska Institutet, i dramatik/dramaturgi. Det är nog erfarenheter av livets sorger och glädjeämnen, av livets möjligheter och omöjligheter som har fört mig dit jag är idag. Jag ser fram emot att dela tro och liv med alla slags människor.

Theodor Helleberg, för tjänst i Falkenbergs pastorat
Jag heter Theodor Helleberg och blir den andre i min familj att vigas som präst. Jag kommer att göra min missivtjänst i Vinberg-Ljungby församling i Falkenbergs pastorat, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Det är skönt att jag äntligen är i mål efter cirka 7 års studier! Jag också ser fram emot att få fira vanliga söndagsgudstjänster.

Johan Hylander, för tjänst i Sankt Pauli församling
Jag är uppvuxen i Alingsås, men har senaste åren flyttat runt mellan Göteborg, Mölndal, Bossey (strax utanför Genève) och Uppsala. Under den tiden har jag pluggat teologi på flera skolor, däribland Göteborgs universitet och Ecumenical Institute i Bossey, vilket har varit väldigt roligt och spännande. Jag har också jobbat en hel del i kyrkan, både ideellt och som anställd, särskilt med gudstjänst, musik och ungdomar. Att jag längtat efter att bli präst beror främst på att jag brinner för teologi och undervisning, så det jag ser fram emot mest som präst är att få diskutera och undervisa om kristen tro, i predikan, i konfirmandgruppen, i vuxenundervisningen och på andra håll.

Nina Konnebäck, för tjänst i Högsbo församling
Jag är född och uppvuxen i Örebro men göteborgare sedan 14 år tillbaka. Nu bor jag på Högsbohöjd med min familj och ser fram emot att få tjänstgöra efter många års studier. Jag längtar efter att få vara "kyrka mitt i byn" och stå till tjänst i livets olika skeenden. Nu efter pandemin väntar många vigslar vilket är roligt för mig eftersom de ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Jag vill låta Bibelns berättelser få vävas samman med livet vi lever idag.

Övergår till tjänst som präst i Svenska kyrkan:

Håkan Strandh, för tjänst i Värö-Stråvalla församling
Jag är gift med Rebecca och vi bor i Kungsbacka sedan 2011. Vår son Lukas fyller snart 10 år, min bonusgrabb tar studenten i år och dessutom har jag fem utflugna barn. Att få gå ut som präst i Svenska kyrkan är en cirkel på 30 år som sluts. 1992 började jag studera teologi i Uppsala. Att nu få gå ut i tjänst känns därför otroligt spännande. Livet har fört med sig många saker som jag ser fram emot att få ge vidare. Det finns så många som längtar efter ett glatt budskap som ger hopp i en orolig värld.

Nyckelord

Kontakter

Torgny LindénPressekreterare

Kontaktperson för biskop Susanne Rappmann, stiftsstyrelse och domkapitel i Göteborgs stift. Även länk till församlingar i stiftet.

Tel:0706-331287torgny.linden@svenskakyrkan.se

Bilder

Biskop Susanne Rappmann viger tre diakoner och fem präst i Göteborgs domkyrka den 12 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Biskop Susanne Rappmann viger tre diakoner och fem präst i Göteborgs domkyrka den 12 juni 2021. Foto: Kristin Lidell
Ladda ned bild

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

114 kyrkor i Göteborgs stift delar på 65 miljoner för bevarandet av kulturarvet3.6.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Sammanlagt 114 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 65 miljoner kronor under 2023-2024. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen KAE till restaureringar etc av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda. Samtidigt har också beslut om Kyrkounderhållsbidrag KUB om 11 miljoner till 61 kyrkor fattats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum