Göteborgs stift

Biskopskandidaterna presenterar sig

Dela

Sju kandidater har röstats vidare i biskopsvalet i Göteborgs stift. De presenterar sig på Göteborgs stifts webbplats och har bjudits in till en offentlig hearing i domkyrkan i Göteborg den 11 oktober. 

Kandidaterna presenterar sig på Göteborgs stifts webbplatshttps://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/biskopskandidater 
Här finns också foto på kandidaterna att ladda ner.

De sju kandidaterna som fick mer än 5 % i nomineringsvalet är:

Susanne Rappmann (21,0 %)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (20,0 %) 
Präst, internationell missionssekreterare EFS, Uppsala. Ansvarar för EFS internationella mission, kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer.

Cristina Grenholm (15,8 %) 
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Eek (8,9 %) 
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Esbjörn Särdquist (7,1 %)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Maria Klasson Sundin (5,7 %)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.

Sven Hillert (5,6 %)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

Hearing i domkyrkan 11 oktober
Onsdagen den 11 oktober kommer biskopskandidaterna till Göteborg för att delta i en hearing. Varje kandidat frågas ut under ca 30 minuter. Hearingen kommer att direktsändas över webben. Filmerna kommer att finnas tillgänglig här på Göteborgs stifts webbplats senast fredagen den 13 oktober.

Tid: Kl 09.00-16.25
Plats: Göteborgs domkyrka och webben
Utfrågare: 
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborg.
Eva Staxäng, kommunikatör, programansvarig vid Jonsereds herrgård.

Läs mer om hearingen på Göteborgs stifts webbplats
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/hearing-11-oktober


Kontakt: Torgny Lindén
, pressekreterare och biskopsvalshandläggare, 031-771 30 31

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum