Akademiska sjukhuset

Blodproppsbildning hos dialyspatienter med covid-19 fokus för studie

Dela

Patienter med covid-19 har visat sig ha en påtaglig risk för blodproppar. I en pågående klinisk studie ska forskare vid Akademiska sjukhuset och Västmanlands sjukhus studera rubbningar i blodets koagulation hos patienter som får livsuppehållande dialysbehandling.

- Vår förhoppning är förbättra vården av de svårast sjuka patienterna. Vi vet betydligt mer om covid-19 nu jämfört med i våras när pandemin startade, men eftersom det handlar om en ny virussjukdom behövs mer forskning av detta slag för att ännu tidigare kunna sätta in förbyggande behandling, säger Torbjörn Linde, läkare inom njurmedicin på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet.

I den pågående studien räknar forskarna med att inkludera 40 patienter vid Västmanlands sjukhus Västerås, och Akademiska sjukhuset. Hittills är tre patienter inkluderade.

- Vi kommer att mäta koagulationsmarkörer under pågående infektion med covid-19 och ta uppföljande prover efter tre månader, och jämföra skillnader i koagulationen. Studien beräknas vara klar innan nästa sommar när tillräckligt många patienter inkluderats, berättar Josefin Mörtberg, överläkare i njurmedicin vid medicinkliniken på Västmanlands sjukhus Västerås, som leder studien.

Resultaten av studien kan komma att leda till att patienter med covid-19 kan få en förbättrad förebyggande behandling mot blodproppar.


För mer information, kontakta:

Josefin Mörtberg, överläkare vid njursektionen, medicinkliniken på Västmanlands sjukhus, tel 0709-709906, 021-173049, e-post: josefin.mortberg@regionvastmanland.se

Torbjörn Linde, läkare inom njurmedicin på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, tel: 018-611 52 51 eller 070-8723791, e-post: Torbjorn.Linde@medsci.uu.se
Nyckelord

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Effektivare behandling vid svår covidinfektion fokus för ny studie26.11.2020 08:10:00 CETPressmeddelande

De flesta som insjuknar i covid-19 får en mild infektion, medan ett fåtal får allvarliga symtom och behöver inneliggande vård. För att kunna behandla de svårast sjuka mer effektivt behövs ökad kunskap om virusets och immunförsvarets samspel över tid. I en studie på Akademiska sjukhuset ska forskare bland annat jämföra allvarliga immunreaktioner, så kallade cytokinstormar, hos patienter inom intensivvården med immunförsvaret hos friska blodgivare.

Innovativa diabetesbehandlingar kan minska risken för hjärt- och njursvikt23.11.2020 08:15:00 CETPressmeddelande

De senaste åren har stora framsteg gjorts inom läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes som även kommer andra patientgrupper till nytta. Ett exempel på ny, innovativ behandling är så kallade SGLT2- hämmare mot högt blodsocker, som även minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar, framförallt hjärtsvikt, och njursvikt. Läkemedlet kan numera även ges till personer utan diabetes.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum