Moment Group

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018

Dela

Stora underskott för nyetableringar tyngde året. Fokus framåt är att realisera koncernens fulla potential.

Moment Group
Moment Group

VD HAR ORDET

Under året har vi varit aktiva i branschen med ytterligare förvärv, fortsatt tillväxt, utgivande av en obligation och en notering på huvudlistan Nasdaq Stockholm. Samtidigt har koncernens två stora tillväxtprojekt med nyetableringar i Tyskland (2Entertain) och Göteborg (Wallmans Group) belastat verksamheten med högre kostnader än beräknat, vilket överskuggar årets positiva utveckling i andra delar av koncernen. Rörelseresultatet EBIT för fjärde kvartalet uppgick till 14,2 msek (54,0 msek) och för helåret till -34,4 msek (29,4 msek). Exkluderas ovan nämnda satsningar och övriga engångsposter (noteringskostnader, justering på köpeskilling och avgångsvederlag) uppgick rörelseresultatet till 28,5 msek för helåret, vilket motsvarar koncernens verksamheter vid årets ingång, Det är den nivån vi tar avstamp från in i 2019 och den pågående konsolideringen av koncernen framåt. När jag sammanfattar året för Moment Group så ger det därför en kluven bild.

Etableringen i Tyskland har avbrutits

En viktig aktivitet under hösten har varit att adressera nyetableringarnas resultatpåverkan framåt. Med facit i hand kan vi konstatera att 2Entertains satsning i egen regi på de tysktalande marknaderna misslyckades p g a bristande biljettförsäljning. Totalt såldes drygt 60.000 biljetter under hösten där målsättningen var 90.000 biljetter. Efter en utvärdering av höstens utfall beslutade vi att avbryta satsningen i egen regi. Vi tar med oss ett antal lärdomar från den tyska marknaden och kartlägger nu om det finns någon möjlighet att driva satsningen vidare, med begränsad risk, genom att samarbeta med ett av Tysklands största produktionsbolag. 2Entertains resultat belastades under det fjärde kvartalet med ett underskott på 10,5 msek hänförbara till satsningen i Tyskland.

Verksamheternas fjärde kvartal och kommentarer till helåret

Verksamheterna inom affärsområde Event uppvisade sammantaget ett starkt år och ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 16,4 msek (7,5 msek), vilket dock belastas av 5,8 msek som avser justering av köpeskilling på Minnesota, då bolagets rörelseresultat blev starkare än förväntat i den ursprungliga förvärvsanalysen. Justerat för detta är segmentets rörelseresultat 8,9 msek bättre än föregående år. Hansen genomförde framgångsrikt det omfattande Volvo Ocean Race-uppdraget under året och Minnesota växte genom att vinna ytterligare ett antal större kunduppdrag. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet var dock 5,2 msek sämre än föregående år och uppgick till 0,9 msek (6,1 msek). Nedgången under fjärde kvartalet härrör från Hansen som inte parerade införsäljning och organisationsstorlek fullt ut direkt efter avslutat Volvo Ocean Race. Vid årsskiftet är dock Hansens organisation anpassad efter den förväntade efterfrågan under 2019 och personalstyrkan är halverad i jämförelse med motsvarande tidpunkt ett år tidigare.

Inom affärsområde Live Entertainment summerar vi ett svagt 2018. Utöver den misslyckade satsningen i Tyskland som avbrutits upplevde 2Entertain ett fjärde kvartal med sämre beläggning än förväntat. Detta adresserade jag i förra kvartalsrapporten då vi såg en trög start på försäljningen efter den extrema sommaren med fortsatt låg försäljning och beläggning i kvartalet. Rörelseresultatet för 2Entertain uppgick i kvartalet till -14,0 msek (9,3 msek), vilket är en minskning med 23,3 msek. Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till -17,2 msek (13,5 msek), vilket är en minskning med 30,7 msek. Verksamheten i Tyskland påverkade resultatet ackumulerat med -17,8 msek. För 2Entertains del kommer 2019 innebära att bolaget återgår till mer ”normal verksamhet” utan en omfattande Tysklandssatsning och med ett antal premiärer som fått fina recensioner i början av året. Dessutom fortsätter den under hösten helt utsålda Så som i Himmelen på Oscarsteatern att spelas under 2019.

Inom våra Venues i Wallmans Group uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 41,1 msek
(41,3 msek). Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till -13,5 msek (17,5 msek). Affärsområdets resultat belastades av engångskostnader om 1,2 msek i kvartalet och ackumulerat till 15,3 msek på helåret, varav merparten är hänförbara till Kungsportshuset i Göteborg. De redan etablerade dinnershowarenorna och de nyligen förvärvade aktivitetsarenorna har under året presterat i enlighet med förväntan, medan Hamburger Börs levererat ett lägre resultat än föregående år. Nyligen öppnade Kungsportshuset i Göteborg har under året belastat resultatet och så även i fjärde kvartalet. I november kommunicerades ett VD-byte inom Wallmans Group och en rekrytering pågår och förväntas vara genomförd under våren. Under tiden agerar undertecknad som interims VD för verksamheten.

2019 blir ett år med full drift över alla affärsområden

Nu ser vi fram emot ett år med fokus på utveckling av befintliga verksamheter för att realisera vår fulla potential. Vår position som en av de ledande aktörerna i upplevelseindustrin har utvecklats under året, inte minst då Moment Group nu verkar utifrån huvudlistan på Nasdaq Stockholm. Med ett spännande nätverk av olika typer av intressenter kring oss ser vi fram emot att fortsatt vara en av de drivande aktörerna i att forma vår bransch utifrån vårt varumärkeslöfte ”Shaping the experience industry”.

Göteborg 8 februari 2019

Klicka här och läs hela rapporten

Kontakter

Bilder

Moment Group
Moment Group
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Hamburg, Oslo, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq Stockholm, Main Market.

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, The Concept, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

SUCCÉSTART FÖR DEN BEJUBLADE KOMEDIN ”BAGAGE” MED DRÖMENSEMBLE - NU SLÄPPS FLER EXTRAFÖRESTÄLLNINGAR!18.2.2019 09:30:00Pressmeddelande

Det är ett stort intresse efter premiären för den publik- och kritikerrosade romantiska komedin ”Bagage” med Annika Andersson, Gustaf Hammarsten, Emma Peters och Robin Stegmar i rollerna. Nu är det klart att det blir fler extraföreställningar, upp emot 4000 stycken extrabiljetter släpps idag för att möta intresset för ”Bagage” på anrika Lisebergsteatern i Göteborg!

PREMIÄR FÖR NYA KOMEDIN ”BAGAGE” MED ANNIKA ANDERSSON, GUSTAF HAMMARSTEN, EMMA PETERS OCH ROBIN STEGMAR PÅ LISEBERGSTEATERN!1.2.2019 10:37:50Pressmeddelande

Premiärkväll för romantiska komedin ”Bagage” med Annika Andersson, Gustaf Hammarsten, Emma Peters och Robin Stegmar i huvudrollerna på anrika Lisebergsteatern. Redan före premiären är flertalet extraföreställningar släppta och intresset för årets komedisatsning ”Bagage” är stort och spelas fram till den 30 mars 2019!

MEGASUCCÉ FÖR OLA SALO PÅ RONDO - NU SLÄPPS YTTERLIGARE 5000 BILJETTER1.2.2019 10:12:07Pressmeddelande

Torsdagen den 24 januari hade Ola Salo premiär för sin första egna show "It takes a fool to remain sane" på Rondo i Göteborg. Showen hyllades till skyarna av både publik och press. ”Storslaget, Salo” skriver Aftonbladet och ger showen FYRA PLUS. Även Göteborgs-Posten hyllar showen, ger FYRA FYRAR och skriver bland annat ”Ösigt och tajt”. Pressen är enig, Salo och hans ensemble överträffade alla höga förväntningar på showen. Smålandsposten gav FEM I BETYG och skrev att ”Salo levererade som aldrig förr”. Även DN lovordade showen och skrev ”Träffar rätt i hjärtat”.

Uppdatering avseende 2Entertains satsning på den tysktalande marknaden30.1.2019 15:21:39Pressmeddelande

2Entertains satsning på den tysktalande marknaden avbryts i nuvarande format. Satsningens resultatpåverkan på koncernen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till -10 msek och totalt för helåret till -17,8 msek. Arbete pågår med att utröna om förutsättningar finns för att, med mindre risktagande, fortsätta satsningen genom att öppna för ett samarbete med ett av Tysklands största produktionsbolag. Resterande kostnader för satsningen i nuvarande format beräknas uppgå till cirka 3 msek.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum