Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.

Dela

Återhämtning i marknaden mot slutet av året. Avbrutet förvärv påverkar resultatet.


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 30 735 (34 903) kSEK
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -3 247 (4 370) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till -5 891 (812) kSEK
• Resultat per aktie -0,46 (0,06) SEK

Helår 2020
• Nettoomsättning för helåret uppgick till 117 905 (134 010) kSEK
• EBITDA uppgick till 6 900 (13 095) kSEK
• Resultat efter skatt uppgick till 1 435 (6 610) kSEK
• Resultat per aktie 0,12 (0,52) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Arcoma lanserar nya röntgensystemet OMNERA 500A på amerikanska marknaden.


EFTER PERIODEN
• Jesper Lindroos, inköpschef blir medlem i ledningsgruppen.
• Sanna Rydberg, VD för Arcoma har den 12/1 2021 förvärvat 7 000 aktier i bolaget.

VD-kommentar

POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN
Efter ett tredje kvartal som kraftigt påverkats av coronapandemin har försäljningen under det fjärde kvartalet vänt och vi ser en återhämtning i marknaden. Försäljningen i kvartalet når 30,7 MSEK (22,2 MSEK) +8,5 MSEK i tredje kvartalet och (34,9 MSEK) -4,1 MSEK jämfört med motsvarande period förra året. Totalt för helåret 2020 är vår försäljning negativt påverkad av coronapandemin och vi avslutar året på 118 MSEK vs 134 MSEK (-12%) i 2019.

I Europa ser vi en återhämtning under den senare delen av kvartalet och det är roligt att försäljningen tar fart igen även om vi inte når upp till 2019 års volymer. Under pandemin har anbudsarbetet och inköp av nya röntgensystem pausats,
stoppats och försenats men nu ser vi en positiv trend i att detta arbete återupptas. Vi vet att röntgen är en central del i vårdens arbete för att snabbt kunna ställa rätt diagnos för många patienter. Pusselbiten som röntgenbilden ger är central och vi ser fortsättningsvis en stabil och växande marknad.

I Asien växer vår försäljning under året med 57%. I Nordamerika avslutar vi året positivt genom att lansera vårt nya röntgensystem OMNERA 500A tillsammans med vår partner Canon Medical Systems i USA. Det sker i samband med den stora radiologimässan RSNA som i år var helt digital. Resultatet i kvartalet har påverkats negativt av en bokföringsmässig omklassificering av en projektrelaterad intäkt om 1,7 MSEK. Ombokningen påverkar även bruttomarginalen 36% (40%). Exkluderat omklassificering uppgår bruttomarginalen till 39% vilket är oförändrat jämfört med 2019. Vårt fokus kvarstår på kontinuerligt arbete med kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Glädjande nog har vi också sett en ökad efterfrågan på viktiga marknader under inledningen av det första kvartalet 2021, även om det naturligtvis fortfarande är för tidigt för att veta om detta är en uthållig återhämtning.


FÖRVÄRVSKOSTNADER PÅVERKAR RESULTATET I KVARTAL FYRA
Under perioden har vi arbetat med ett större förvärvsprojekt som vi efter en intensiv process beslöt oss för att avbryta. Ledningen och styrelsen anser att Arcoma nu har nått en punkt i sin utveckling där vi vill bygga vidare på våra försäljningskanaler och utvecklingskapacitet genom att förvärva kompletterande verksamheter eller produkter. Vi ser att det finns många möjligheter att utvärdera och kommer att lägga allt större fokus på detta. Resultatet påverkas negativt av ett flertal kostnadsposter av engångskaraktär som sammanlagt uppgår till 3,5 MSEK. Den största posten består av kostnader för finansiella, regulatoriska och juridiska rådgivare i samband förvärvsprojektet. EBITDA i kvartal fyra når – 3,2 MSEK jämfört med 4,3 MSEK samma period förra året.

Under året erhöll vi också ett bidrag, kopplat till coronapandemin från Tillväxtverket. Det är mycket positivt att vi till största delen nu återbetalar detta och därmed tar det som en kostnad i fjärde kvartalet. Vi är glada över att försäljningen vänt, att vi har ett högt tryck i vår produktion och att vi inte behöver och inte kan permittera i den mån vi bedömde från första början.


VI SATSAR FRAMÅT
Vi har under året, tillsammans med Konica Minolta utvecklat ett nytt avancerat röntgensystem. Utvecklingsprojektets tidplan påverkades bland annat av coronapandemin men nu ser vi fram emot lanseringen av nya produkten AeroDR X90 som kommer
att ske inom kort. Vi ser också med tillförsikt fram emot Canon Medical Systems fulla lansering av Omnera 500A. Arcoma har en stabil och lönsam verksamhet och med en god potential att öka lönsamheten. Vi fortsätter därför att jobba enligt vår strategi där tillväxt genom förvärv är en del av vår plan framåt. Tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla vår produktportfölj och växa Arcoma.

Sanna Rydberg
VD, Arcoma AB (publ)

Om Arcoma
Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se

Delårsrapporter och övriga finansiella rapporter finns att tillgå på nedan länk:
www.arcoma.se/about-us/investors/

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 8:30

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress11.6.2021 09:03:00 CEST | Pressmeddelande

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress - Den pågående ADVANCE-II-studien, som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter, närmar sig målet om 20 rekryterade patienter - Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar idag kliniska data som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeolisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombination av DCP -001 med etablerade AML-behandlingar, vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls 9–17 juni 2021. Sammanfattningen av dessa presentationer har kommunicerats tidigare. E-posters finns att tillgå på såväl konferensens som företagets webbplats. "De data som presenteras vid EHA-konferensen styrker vår uppfattning om att DCP-001 potentiellt kan förbättra den dåliga behandlingsprognosen för AML-patienter genom varaktig tumörkontroll och förlängd klinisk remission", säger

Bilia expanderar den viktiga däckaffären genom förvärv av City Däck Öresund AB i södra Sverige10.6.2021 12:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva City Däck Öresund AB, ett bolag som bedriver försäljning av däck och fälgar samt tillhörande tjänster för däck som till exempel däckmontering, däckhotell, däckbyte, fälgrenovering och hjulinställning. Bolaget har agentur för ett däckvarumärke i Sverige. Verksamheten bedrivs på två anläggningar; i Malmö och i Vellinge. Tillträdet sker idag den 10 juni 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för de senaste två åren en genomsnittlig omsättning på cirka 55 Mkr, med en genomsnittlig rörelsemarginal om cirka 12 procent. Antalet anställda är cirka 20 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus överenskomna övervärden uppgår till 55 Mkr, vilket kommer att öka Biliakoncernens sysselsatta kapital och nettolåneskuld. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är glad att Bilia genom förvärvet av City Däck Öresund AB kan expandera den strategiskt viktiga däckaffären till ett för Bilia nytt och bredare kundsegment. Framöver kommer

Karolinska Developments portföljbolag Biosergen tillförs SEK 50 miljoner genom en fulltecknad företrädesemission och förbereder notering10.6.2021 10:48:12 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 10 juni 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Biosergen AB har genomfört en fulltecknad företrädesemission av units bestående av en aktie och en teckningsoption. Som del av nästa steg i Biosergens utveckling pågår nu förberedelserna för en notering av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm vilken förväntas ske den 24 juni 2021. Intäkterna från kapitalresningen kommer att användas för att finansiera starten av bolagets kliniska prövningar av sin antifungala läkemedelskandidat BSG005 med ambitionen att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa i slutet av 2025. Biosergen utvecklar BSG005, en antifungal läkemedelskandidat som har visat bred potential i flera prekliniska forskningsstudier. Naturligt förvärvade och sjukhusförvärvade systemiska svampinfektioner orsakar årligen fler än 1,5 miljoner dödsfall och behovet av nya och effektiva läkemedel är således stort. Biosergens antifungala läk

Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A.10.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-06-10 PRESSRELEASE Arcoma får första order på nya produkten OMNERA 500A. Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A. OMNERA 500A är ett nytt röntgensystem utvecklat med fokus på effektiva arbetsflöden, säkerhet och enkelt handhavande. Systemets ergonomiska design förenklar och optimerar snabb positionering och är noggrant framtagen för att underlätta desinficering. OMNERA 500A är utrustad med den senaste skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet och effektivitet för användaren. Ett nytt väggstativ med motoriserad vinkling vilket förenklar positionering och ett uppdaterat röntgenbord som förbättrar patient- och användarupplevelse. Ordern är lagd av Canon Medical systems USA som är Arcomas partner i USA och kommer levereras i Juni 2021. "Det är glädjande att få igång försäljningen av vår nya produkt OMNERA 500A på den amerikanska marknaden. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt. Vi ser nu fram

Systemair AB delårsrapport Q4 2020/2110.6.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 10 juni 2021 Fjärde kvartalet, februari – april 2021 Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent till 2 208 Mkr (2 031).Den organiska tillväxten uppgick till 17,1 procent (-6,8).Justerat rörelseresultat uppgick till 209 Mkr (94). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (56) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -36 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (4,6).Resultat efter skatt uppgick till 116 Mkr (-2).Resultat per aktie uppgick till 2,22 kr (-0,02).Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 229 Mkr (40). Helåret, maj 2020 – april 2021 Nettoomsättningen minskade med 4,4 procent till 8 519 Mkr (8 915) till följd av Covid-19 pandemin men även valutaeffekter om -7,1 procent.Den organiska tillväxten uppgick till 2,1 procent (1,2).Justerat rörelseresultat uppgick till 723 Mkr (664). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 677 Mkr (626) varav nedskrivningar av goodwill uppgick till -46 Mkr (-38).Justerad rörelsemarginal uppgick ti

Sinch AB (publ): Sinch ingår avtal att förvärva MessageMedia för ökad tillväxt med små och medelstora företagskunder9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva MessageMedia, vilket är en ledande leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa. Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder USD på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder USD kontant och resterande del genom 1 128 487 nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där USD/SEK är 8,27 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10 745 miljoner SEK. MessageMedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara som gör det enkelt för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Marknadsföring och försäljning sker online genom en högautomatiserad och skalbar teknikplattform som är skräddarsydd för att möta behoven hos små och medelstora företag. MessageMedia har över 60 000 företags

Sinch AB (publ): Sinch presenterar förändrad skuldsättningspolicy9.6.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Styrelsen för Sinch AB (publ) presenterar idag en förändring i företagets skuldsättningspolicy. Den nya policyn är: Sinchs målsättning är att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 3,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Ordvalet 'över tid' innebär att bolagets skuldsättning tillfälligt kan överstiga det fastlagda målet under en period direkt efter ett företagsförvärv. Före dagens förändring var målsättningen att nettoskuldsättningen över tid skall understiga 2,5 gånger justerad EBITDA (mätt på rullande tolv månader). Sinchs övriga finansiella mål kvarstår oförändrade: Tillväxt i justerad EBITDA per aktie skall vara 20 procent per år.Utdelningspolicy: Styrelsen ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter genom förvärv under de närmaste åren och föreslår därför att bolagens vinstmedel främst skall återinvesteras. Oscar Werner, vd, kommenterar den förändrade policyn: "Sinch har gjort en rad framgångsrika förvärv som

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum