Bolagsverket

Bolagsverket har fått kritik av JO för kontantvägran

Dela

Bolagsverkets ställningstagande att inte ta emot kontanter gjordes för ett antal år sedan i samråd med andra myndigheter och efter en juridisk analys. JO redovisar i ett beslut daterat den 7 februari 2022 en annan analys och kommer fram till att Bolagsverket måste ändra sina rutiner, vilket Bolagsverket nu kommer att göra. Bolagsverket uppmärksammar samtidigt att ett bredare återinförande av kontanthantering skulle innebära ett steg tillbaka sett till utvecklingen av betalningsflöden i samhället i övrigt.

Vi har sedan länge tagit bort kontanthantering men JO:s beslut medför att vi ska hitta en lösning för att tillmötesgå detta, säger Dani Dawoodson Razmgah.
Vi har sedan länge tagit bort kontanthantering men JO:s beslut medför att vi ska hitta en lösning för att tillmötesgå detta, säger Dani Dawoodson Razmgah.

Alternativet att betala kontant är ett ovanligt önskemål från Bolagsverkets kunder och administrationen för en sådan betalningsmöjlighet innebär en betydande kostnad. Dessutom är merparten av Bolagsverkets kunder geografiskt spridda i Sverige medan Bolagsverket endast har kontor i Sundsvall. Utifrån detta togs beslutet att avveckla kontantbetalning för ett antal år sedan.

– Det kostar mycket för Bolagsverket, och i förlängningen för Sveriges medborgare och företag, att administrera en betalningsmetod som väldigt få använder, säger Dani Dawoodson Razmgah, avdelningschef på kundmötesavdelningen.

Nu startar en utredning

Nu inleds ett arbete för att hitta en lösning för hur Bolagsverket på bästa och snabbaste tillvägagångssätt kan efterleva beslutet från JO.

– Vi har ett stort utbud av betalningsmöjligheter men det har i det enskilda fallet som nu prövats av JO inte varit till belåtenhet. Önskemålet att erhålla företagsuppgifter från oss och samtidigt vara anonym är så klart problematiskt, men vi ska nu titta på hur vi kan lösa detta, säger Dawoodson Razmgah.

– Vi noterar också att JO överlämnat en kopia av sitt beslut till Betalningsutredningen (Fi 2020:12). Det ser vi mycket positivt på, och hoppas att utredningen kan bidra till lösningar som tillgodoser medborgarnas rättigheter enligt offentlighetsprincipen och samtidigt möjliggör en effektiv hantering hos myndigheterna.

Fakta om Betalningsutredningen

Betalningsutredningen är en statlig utredning som ska se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Det ska göras mot bakgrund av en genomgripande och bred analys av:

  • hur rollen har sett ut historiskt och hur den ser ut i dag,
  • förändringar på finans- och betalningsmarknaderna till följd av teknisk utveckling och digitalisering,
  • nya betalningssätt och minskad användning av traditionella betalningsmedel i form av sedlar och mynt (kontanter), och den framtida betalningsmarknaden.

Bakgrund till Justitieombudsmannens beslut

Utdrag ur JO:s beslut, diarienummer 9340-2020: ”Bolagsverket tar inte emot kontanter. Enskilda kan därmed inte betala kontant för kopior av allmänna handlingar. Vidare tillämpar myndigheten en rutin som innebär att enskilda som vill vara anonyma måste betala i förskott för att få kopior av allmänna handlingar…”

En person har velat få ut allmänna uppgifter och samtidigt med stöd av offentlighetsprincipen velat vara anonym, vilket är ett problem när betalning sker elektroniskt. Av den anledningen vill personen betala kontant, vilket Bolagsverket har nekat till då hantering av kontanta betalningar avvecklades för ett antal år sedan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Vi har sedan länge tagit bort kontanthantering men JO:s beslut medför att vi ska hitta en lösning för att tillmötesgå detta, säger Dani Dawoodson Razmgah.
Vi har sedan länge tagit bort kontanthantering men JO:s beslut medför att vi ska hitta en lösning för att tillmötesgå detta, säger Dani Dawoodson Razmgah.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Bolagsverket
Bolagsverket

851 81 Sundsvall

0771-670 670https://bolagsverket.se/

Bolagsverket ska skapa förutsättningar för ett näringsliv där man kan lita på varandra. Kärnan i vårt uppdrag är att kvalitetssäkra och tillhandahålla företagsinformation, som skapar värde för samhället.

Pressbilder

Följ Bolagsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bolagsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum